Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ett år med bygget av Västlänken

Ett år har passerat sedan det första spadtaget för Västlänken togs den 30 maj 2018. Ett år senare kan vi konstatera att Trafikverket etablerat arbetsplatser för det största projektet i modern tid på flera platser i Göteborg. Byggprojekt av det här slaget

Här är ett axplock av vad som hänt under det första året med bygget av Västlänken.

 • Ett av de mest uppmärksammade arkeologiska fynden från året var ett solur som bedöms härstamma från sent 1500- eller tidigt 1600-tal.
 • Det vinnande bidraget för gestaltningen av Korsvägens station väckte stor uppmärksamhet över hela världen med sin konstidé om en evigt anställd.
 • De gröna bullerskyddsplanken har kommit på plats och flera konstnärer har nappat på möjligheten att dekorera ytorna så att planken blir en naturlig del av Göteborg under byggtiden.  
 • Cirka 100 träd flyttades runt i Göteborg och 200 till en plantskola i Tollered. Bland de träd som flyttas finns tre mycket stora träd; två hästkastanjer och en bok. Boken är störst och har ett stamomfång på cirka 3,70 meter.
 • Nya tekniker används med hänsyn till medarbetare, Göteborgare och miljön. Den bullerfria spontningen med Silent piler eller den miljövänliga vattenreningsmetoden med krabbskal är bara några smarta lösningar som använts under året.
 • I Olskroken lyfte vi 260 ton och strax över 100 meter bro på plats över järnvägen och Gamlestadsviadukten.
 • Rosenlundsbron som väger cirka 130 ton lyftes bort 8 maj och får numera vila i ett nytt läge i kanalen i väntan på att den monteras tillbaka igen när huvudtunneln under kanalen är färdig.
 • Första helgen i maj lyftes den lilla ersättningsbron på plats vid Hvitfeldtsplatsen. Arbetet gick enligt planen och bron öppnas under dagen den 6 maj för gående och cyklister.
 • Under året har vi samarbetat med flera verksamheter runt våra arbetsområden. När man bygger i en stad av Göteborgs storlek är det en viktig del i arbetet så för bygget av Västlänken har vi anpassat våra metoder efter såväl karuseller som hajar.  
 • Första sprängningen för deletapp Korsvägen var för förskärningen vid den östra arbetstunneln vid Södra vägen torsdagen i september 2018. Nu är vi ca 80 meter in i den tunneln. Totalt har vi skapat 180 meter tunnel på våra olika arbetsplatser.
 • I dagsläget engagerar bygget av Västlänken cirka 1200 medarbetare. De går till jobbet och bidrar varje dag för att det ska bli enklare och snabbare att resa till och från Göteborg i framtiden.
 • Tillsammans med branschen strävar vi mot en nollvision vad gäller olyckor och skador på våra arbetsplatser. Trafikverket och entreprenörerna har därför genomfört 130 skyddsronder och delat ut ett arbetsmiljöpris till en av våra entreprenader i syftet att belysa arbetsmiljön som en viktig strategisk fråga. Genom att öka medvetenheten för arbetsmiljöfrågor kan arbetsmiljörisker minimeras.