Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Borriggen Hervor borrar för bultsättning. Röd markering är där tunnelmynningen kommer att sprängas ut.

Borriggen Hervor borrar för bultsättning. Röd markering är där tunnelmynningen kommer att sprängas ut.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kortvariga trafikuppehåll vid sprängning

På måndag startar sprängning för vår östra arbetstunnel vid Södra vägen, norr om Chalmerstunneln. Vi har tre fasta sprängtider vi kan komma att använda. Vid sprängning stoppas all trafik av säkerhetsskäl i cirka tio minuter runt arbetsområdet.

För att minska störningarna på trafiken har vi tre tider som vi kan spränga på, vardagar cirka 9.45, 13,45 och 18,45. Använder vi inte någon av tiderna kommer trafiken fungera som vanligt. Stoppet är på cirka tio minuter även om själva sprängningen tar några sekunder.

Inför sprängning utryms arbetsområdet och all trafik; gående, cyklar, bilar och kollektivtrafik får tillfälligt stoppas. Avspärrningar sätts upp ungefär 100 meter ifrån sprängningen, spårvagnar stannar vid senaste hållplatsen. Vi varnar med korta ljudsignaler, det blir en kort tystnad strax före sprängning och när en lång signal hörs är sprängningen över. Vi kontrollerar vägbanor, spår och Chalmerstunneln innan trafiken släpps på. Vid sprängning blir det både ett kort muller och vibrationer. Ljudet dämpas av sprängmattor som även skyddar mot kast av sprängsten.

När vi kommit 20–30 meter in i tunneln behöver vi inte längre stänga av trafiken vid sprängning. Däremot kommer vi stänga av gående och cyklister ytterligare ett tag på grund av luftstöten från tunnelsprängningen som kan kännas obehaglig.

Arbetstunneln behövs för att ta ut berg från Västlänkens bygge av station vid Korsvägen och tunneldelen fram till Landala. Berget lastas på transporterna och körs iväg till mottagningsplatsen i Kållered. Arbetstunneln används sedan som servicetunnel.

Förvarning om sprängning

Du som bor eller har verksamhet inom 150 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Läs mer och anmäl dig här.