Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur hör Västlänken och krabbskal ihop?

När vi utför våra arbeten uppstår i vissa fall så kallat spillvatten eller länsvatten i våra arbetsområden. Det är vatten som sipprar fram från berg och jord exempelvis efter att vi grävt eller sprängt.

Vattnet som uppstår kan variera vad gäller dess innehåll av föroreningar. För att inte riskera att förorenat vatten sprids i naturen och skadar miljön ser vi till att samla upp och rena vattnet.

Vattenrening är därmed en viktig del av vårt arbete när vi bygger Västlänken. Vatten kan renas på olika sätt. I en av de tekniker vi använder oss av tar vi krabbskal till hjälp för att rena vattnet. Tekniken är miljövänlig och mycket effektiv och gör vattnet så pass rent att det kan återföras direkt ut till dagvattensystemetet.

Hur det går till? Se filmen som förklarar processen

 

Naturlig vattenrening

Tekniken för den vattenrening vi använder sker alltså med hjälp av skal från skaldjur och insekter. I skalen finns ett ämne som heter kitin. Kitin är en typ av stärkelse som finns i skalet för att hålla ihop och förhindra att skalet faller isär. När detta ämne processas kan en massa kallad kitosan utvinnas. Det är denna massa som används vid själva vattenreningen.

Kitosan fungerar som ett medel som slår ihop olika partiklar. De hopslagna partiklarna sjunker sedan till botten och kan på så sätt filtreras bort från vattnet. Vattnet som blir kvar efter att partiklarna filtrerats bort kan sedan återföras till naturen exempelvis till dagbrunnar, dammar m.m.

Kring Centralens arbetsområde har det i nära 160 år funnits industriell verksamhet vilket medför att flera föroreningar finns i det spillvatten som uppkommer där. I sådana områden är det förstås extra viktigt att vattnet renas så att inga föroreningar sprids ut i naturen.

Kitosan är en restprodukt från livsmedelsindustrin. Förutom till vattenrening används kitosan bland annat även som stärkelse i mat, för medicinska ändamål och i hälsovårdsprodukter.