Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bildtext: Med elhybridgrävaren blir det inga avgaser, och det är tystare. Bättre för både arbetsmiljö och miljön. Foto: Carina Gran

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Unik eldriven grävmaskin i drift vid Västlänkens deletapp Korsvägen

Berget vid arbetstunnlarna rensas av världens första eldrivna grävmaskin för tunnelarbete. Den är framtagen av NCC, en av deletappens entreprenörer. Att använda miljövänligare alternativ är en viktig fråga för Trafikverket under bygget av Västlänken.

- Vi har ett bra miljöarbete i projektet. Vi har ställt miljökrav på våra entreprenörer med utgångspunkt från de krav vi har tagit fram i järnvägsplanerna och handlingarna till mark- och miljödomstolen. Projektet är nu organiserat för att följa upp och säkerställa att våra entreprenörer uppfyller kraven. Detta innebär att projektet värnar om miljön men också att metoder och arbetssätt hela tiden utvecklas. Vi vill jobba med vår bransch för att vara innovativa och ligga i framkant i miljöfrågor, som en av Sveriges största byggherrar, säger Mira Ovuka Andersson, miljöansvarig i Trafikverkets projekt Västlänken.

Maskinen är en prototyp som togs fram av NCC på initiativ från Göran Ajling, som nu är blockchef för bergtunnlar vid Västlänkens deletapp Korsvägen. Västlänken är den andra entreprenad där grävaren körs på el, den användes första gången i ett tunnelbygge vid Strängnäs–Härad.

- Vi valde att satsa på elhybriden eftersom man måste börja någon gång för att få till eldrift. Det blir en otroligt mycket bättre miljö på arbetsstället, och vi behöver inte ventilera ut så mycket dieselavgaser. Maskinen är relativt tyst och ger mycket bättre luft, säger Göran Ajling.

Maskinen togs fram genom att NCC köpte en ”vanlig” grävare och lät bygga till en elmotor. Det är därmed en så kallad elhybrid, som kan växla mellan el- och dieseldrift. När maskinen förflyttas används alltid diesel, då det inte fungerar att använda elkabel vid transport. Projektets borriggar och sprutrobotar fungerar enligt samma princip.

Inne i tunneln stänger föraren av dieselmotorn och kopplar istället in eldrift när grävaren rensar eller ”skrotar” sprängda ytor från lösa stenar med hjälp av skopa eller hydraulhammare. Det är ett moment som brukar ta två–tre timmar.

Elhybridgrävaren har ännu ingen efterföljare i världen, så vitt NCC känner till. Men flera tillverkare är på gång.

– Visionen är att nå fram till dieselfri tunneldrivning, säger Göran Ajling.

Den stora utmaningen är att utveckla lastare som med eldrift klarar det tunga arbetet att lyfta upp sprängsten på en lastbil. Sådana lastare finns redan för gruvdrift, men de lämpar sig inte för tunneldrivning. Vi befinner oss i en växling. Gruvorna ligger före eftersom de utgör en industri och är mycket större.

Eldrivna lastare för tunneldrivning väntas komma. Då tänker projekt Korsvägen anskaffa sådana för det fortsatta arbetet i deletappen, som sträcker sig mellan Landala och Almedal.

- Vi ställer höga krav på de maskiner och fordon som används inom projektet. Våra ambitioner stämmer väl överens med vår entreprenörs och tillsammans driver vi miljöfrågorna framåt, säger Magnus Eriksson, Västlänkens deletappledare för Korsvägen.