Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gult visar hur Västlänkens tunnlar kommer att gå. Rosa visar hur långt vi sprängt.

Gult visar hur Västlänkens tunnlar kommer att gå. Rosa visar hur långt vi sprängt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny sprängtid 21.45 i västra arbetstunneln Södra vägen

Från och med vecka 38 kommer vi att kunna spränga även 21.45 i Södra vägens västra arbetstunnel. Vi har kommit cirka 50 meter och passerat Carlanderskas huvudbyggnad.

Arbetstunneln fortsätter mot blivande stationsområdet vid Näckrosdammen. Det kommer att bli svagare ljud och vibrationer från borrning och sprängning allteftersom vi rör oss bortåt och neråt. Även luftstötsvågen kommer att minska men kommer fortsatt att märkas av runt mynningen. Arbetstunneln behövs för att ta ut berg från stationsdelen och spårtunneln. När Västlänken är klar används den som servicetunnel.

Riktvärden för buller

Våra riktvärden för buller har vi fått av mark- och miljödomstolen. Helgfri måndag-fredag klockan 19.00–22.00 är det 35 dB(A) i bostäder. Riktvärdet är ekvivalent, ett genomsnitt under en viss tid. Det gör att vi kan bullra  högt någon enstaka gång, exempelvis vid sprängning. Läs mer om våra riktvärden

Sprängtider

För en flexiblare produktion har vi nu fyra tider vi kan spränga på i den västra tunneln: 9.45, 13.45, 18.45 och 21.45. Tiderna utnyttjas vid behov. För den östra är det ingen förändring, där kan vi använda de tre första tiderna.  

Vi spränger längre in nu i den östra tunneln och har där slutat att använda tutan som varningssignal. Tutan är till för att varna vid sprängning ovan jord. För den västra kommer vi inte längre tuta för den sena sprängtiden, detta för att inte störa de närmast berörda, så småningom kommer den att sluta användas helt.  

Läs mer om tunneldrivningen vid Södra vägen

Kartan med tunnelframdriften uppdateras dagligen på Västlänkens startsida, kika längre ned på sidan.