Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Längs med Almedalsvägen bygger vi den tillfälliga järnvägsbanken som tågen kommer att gå på medans vi bygger Västlänkens spår.

Längs med Almedalsvägen bygger vi den tillfälliga järnvägsbanken som tågen kommer att gå på medans vi bygger Västlänkens spår.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsbank byggs upp på Almedalsvägen

Allt arbete i Almedal görs för att kunna koppla ihop Västlänken med befintliga spår. Vi arbetar i huvudsak med ledningsomläggningar och uppbyggande av en tillfällig järnvägsbank. Den 18-20 oktober arbetar vi natt vid E6, risk för buller och trafikpåverkan

Vy från Sankt Sigfridsbron ut mot Almedalsvägen där de tillfälliga spåren byggs jämte befintlig järnväg. Vi arbetar även mellan järnvägen och E6.
Vy från Sankt Sigfridsbron ut mot Almedalsvägen där de tillfälliga spåren byggs jämte befintlig järnväg. Vi arbetar även mellan järnvägen och E6.

Ledningsarbetena pågår över hela området, från Lyckholms i norr till i höjd med Din bil i söder.

- Det mesta av ledningsomläggningarna är klara till årsskiftet. Det är mycket omgrävningar för flytt av ledningar men vi arbetar även med att trycka ledningarna under järnväg och E6, vilket är en fördel då metoden inte påverkar någon trafik, säger Håkan, byggledare Västlänken, Trafikverket.

Ytterligare ett större arbete med ledningar startar i höst kring t-korset Almedalsvägen, vid Sankt Sigfridsbron. Arbetet pågår fram till våren. Vi kommer bland annat gräva schakt, sponta och påla. Skyddsåtgärder vidtas vid behov. Följ trafikomledning på plats.    

- Vi håller även på att sätta upp staket längs hela sträckan mot järnvägen, ett säkerhetskrav för att inte få in människor i spårområdet, fortsätter Håkan.

På Almedalsvägen bygger vi tillfälliga spår för den befintliga tågtrafiken. Först gräver vi ett grunt schakt och bygger sedan upp banken med olika skikt som packas med vält. Sista momentet är att lägga spår.

- I vår ska hela järnvägsbanken vara uppbyggd och vi kan börja lägga de tillfälliga spåren. Överflyttningen av befintlig tågtrafik beräknas ske till sommaren 2020, säger Håkan.

I området längs E6 kommer vi i höst även göra markundersökningar, arbeten med brunnar och dra upp spont vi använt i schakten för att de inte ska rasa. Sponten dras upp på natten och skyddsåtgärder mot buller vidtas vid behov. Vi håller på att testa kalkcementpelare, vilken blandning av kalk och cement som blir den optimala för hållbarheten.  

Måndag den 7e smalnar vi av E6an i ett området runt Sankt Sigfridsbron. Vi behöver cirka 2 meter i högerkanten och fördelar avsmalningen på bägge körfälten brevid arbetsområdet. Farten sänks till 60 km/h på en sträcka av cirka en kilometer.

Tågen från Västlänkens tunnel kommer upp till ytan via ett betongtråg som är 420 meter långt. Visionsbild över hur tråget ser ut i Almedal 2026.
Tågen från Västlänkens tunnel kommer upp till ytan via ett betongtråg som är 420 meter långt. Visionsbild över hur tråget ser ut i Almedal 2026.

I norra delen förbereder vi för den kommande tunnelmynningen. Vi kommer även att bygga ett betongtråg söderut, som tar upp tågen till marknivå, för att sedan fortsätta med ytspår. Arbetet startar nästa år med spontning, som är en stödkonstruktion för schakt.

- Västlänkens bergtunneln kommer från Jakobsdal, efter E6 är det jord och vi tar upp tåget till marknivå i ett betongtråg. Efter Sankt Sigfridsbron är vi helt uppe ur marken och vi kan koppla in spåren till den befintliga järnvägen, berättar Håkan.

Bullrande nattarbete vid E6 den 18-20 oktober

På sträckan Kallebäcksmotet till i höjd med Din bil kommer vi att byta ut den provisoriska betongbarriären på E6 till ett permanent vägräcke. Vi behöver plats för att utföra arbetet vid vägkanten och kommer därför minska till ett körfält söderut. Arbetet planeras utföras på natten, då det är lågtrafik, den 18-20 oktober. Det är ett bullrande arbete och dispens för arbetet söks hos tillsynsmyndigheten. Vi gör det nattetid då trafikpåverkan på E6 är mindre.