Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Trafik Göteborg.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsarbete påverkar framkomligheten på Götaleden

Under helgen vecka 42 utförs nästa del av ledningsarbetet från Kanaltorget till Bergslagsgatan. Arbetet påverkar framkomligheten på E45 som stängs av i östlig riktning mellan Lilla Bommen och Stationsmotet. Stor risk för köbildning under arbetsperioden.

Mellan fredag den 18 oktober klockan 22:00 och måndag den 21 oktober klockan 05:00 är E45 avstängd i östlig riktning. Under arbetsperioden är det stor risk för köbildningar i Centralenområdet. Har du Centralstationen som målpunkt bör du använda dig av E45, men räkna med avsevärt längre restider och planera gärna din resa i förväg via Trafiken.nu. Vid långa köer kan Götatunneln stängas av. 

Om du inte har Centralstationen som målpunkt rekommenderas du att köra via Älvsborgsbron eller E6 i stället för E45, eller undvika bilen i området och välja alternativa färdsätt.

Omledning av trafiken efter Götatunneln

Östergående trafik på E45 kommer att ledas upp efter Götatunneln via Bergslagsgatan och vidare på Gullbergsvassgatan samt Falutorgslänken. Trafikanter som ska mot E6 Syd/E20 hänvisas därefter till att använda direktpåfarten från Gullbergsvass. Ska du vidare mot till exempel Karlstad, Angered eller Hisingen kan du köra ut E45 vid Falutorget. Under arbetsperioderna är Stationsmotet öppet för biltrafik.

Begränsad framkomlighet västerut på Götaleden

Ett körfält i västergående riktning kommer att tas i anspråk under arbetet för att öka säkerheten för arbetarna. Därmed är det begränsad framkomlighet för trafikanter som ska vidare västerut mellan Stationsmotet och Lilla Bommen. 

Avstängd gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen mellan Bergslagsgatan och Kämpegatan, över E45, stängs av under arbetsperioden. Gående och cyklister hänvisas under tiden att använda kopplingen öster om Stadstjänarebron för att ta sig till Gullbergsstrandsområdet.

Varför behöver E45 stängas av?

Avstängningen av E45 görs på grund av att stora mobilkranar behöver ställas på körbanan. Den första delen av detta arbete utfördes under helgen vecka 39, och under helgen vecka 42 gör vi den andra delen.

För aktuell trafikinformation, vänligen besök Trafik Göteborgs webbplats.

Metoden som vi använder för att installera ledningar under mark kallas för styrd borrning. Metoden innebär att vi inte behöver gräva upp stora schakter. Läs mer här.