Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Betongarbeten påbörjat i deletapp Centralen

Den 27 november nådde vi en viktig milstolpe i projektet. Då påbörjade vi betongarbetena för Västlänkens tunnel i deletapp Centralen.

Vi har påbörjat betongarbetena för att kunna gjuta en del av bottenplattan som kommer att bli tågtunnelns botten. Gjutningen av bottenplattan kommer att ske i december och innan dess ska arbeten som exempelvis formsättning och armering genomföras.  

Bottenplattan blir ungefär 30 meter lång, 18 meter bred och ligger cirka 13 meter under marknivå. Totalt behövs det cirka 550 kubikmeter betong och 100 ton armering för bottenplattan på den här sträckan. I januari 2020 kommer vi att inleda byggnationen av tunnelväggarna. 

Hur bygger vi järnvägstunneln i lera?

Stora delar av deletapp Centralen löper genom jord och lera. Dessa delar av tunneln kommer vi att bygga med en så kallad "cut-and-cover-teknik", vilket innebär att vi gräver uppifrån och sedan gjuter tunneln i betong i de öppna schakten. Arbetet utförs i ett antal etapper.

  • Den första etappen är att installera stödväggar som kan görs med olika metoder som t.ex. slitsmurar eller spontning.
  • Därefter påbörjas schaktningen där vi gräver ur jorden i schakten. Detta är ett tidskrävande arbete och kräver planering.
  • Den tredje etappen är när vi kan påbörja byggnationen av tunneldelarna. Till exempelvis att påbörja gjutning av bottenplattan, vilket kommer att göras i december i deletapp Centralen.
  • När vi har gjutit klart betongtunneldelen fylls schaktet igen och tunneln täcks. Därefter återställer vi marken ovanpå tunneln.

Klicka här för att läsa mer och se illustrationer om hur det är att bygga i lera på Trafikverkets webbplats.