Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Detta arbetsområde ligger mellan Mölndalsån och E6/E20. Rött är där Västlänken går genom jord och grönt där den går i berg. Karta: ESRI

Detta arbetsområde ligger mellan Mölndalsån och E6/E20. Rött är där Västlänken går genom jord och grönt där den går i berg. Karta: ESRI

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsomläggningar kring Fokusparken och Västlänkens arbetsområde öster om Mölndalsån

Västlänkens tunnel går i jord från Mölndalsån till E6. Runt vår etablering på östra sidan av Mölndalsån behöver vi flytta ledningar. Vi utökar vårt arbetsområde och gång- och cykelbanan längs Mölndalsån stängs i början av nästa år.

Arbetsområdet sträcker sig från Mölndalsån till E6 och från Örgrytevägen till strax söder om den södergående rampen. Här ligger sträckningen i jord och vi behöver gräva ett schakt. Tunneln bygger vi nere i schaktet och lägger sedan tillbaka jorden ovanpå.

Ledningsarbeten

Vi kommer att arbeta med ledningsomläggningar både inom vårt arbetsområde men även utanför, arbetena pågår i olika etapper det närmsta halvåret. Arbetena innebär mestadels vanligt buller från grävmaskin.   

Styrd borrning till Fokus-parken

I november startar vi med styrd borrning under Örgrytevägen, från norra sidan av vårt arbetsområde bort till Fokusparken. Det är en metod där vi borrar under vägen, så att trafiken på Örgrytevägen kan flyta på som vanligt. Gång- och cykelbanan norr om vårt arbetsområde leds över till andra sidan Örgrytevägen. Den styrda borrningen är klar i slutet av november, men kabeldragningarna pågår fram till jul.

- Den styrda borrningen gör vi för att minimera störningar på trafiken. Alternativet är att gräva ett schakt, men genom att trycka ledningarna under vägen kan trafiken gå som vanligt, säger Håkan, Västlänkens byggledare för deletapp Korsvägen.

I början av december flyttar vi ledningar i Fokusparken och behöver där gräva schakt. Vi kommer i samband med det hägna in delar av parken. Gående hänvisas till intilliggande gångbanor.  

Ledningsarbeten över Åvägen

I början av januari och under två veckor planerar vi att gräva ett schakt för ledningsflytt över Åvägen. Från Fokusparken till den gröna ytan väster om Åvägen. Vi kommer att använda två körfält på Åvägen i anslutningen till Örgrytevägen periodvis. Det ska dock alltid gå att komma fram med bil. Trafiken leds om etappvis allt eftersom arbetet framskrider. Vi stänger trottoaren längs Åvägens östra sida och gående hänvisas till närliggande gångbanor.

Bullerskyddsplank

Vi håller på att sätta upp bullerskyddsplank runt vårt arbetsområde. Arbetet pågår både från in- och utsidan och kan påverka trafik tillfälligt, men det kommer att gå att ta sig fram.

Markundersökningar i Mölndalsån

Vi ska utföra markundersökning i fem borrhål ute i Mölndalsån från en flotte.  Arbetet utförs intill vårt arbetsområde under vecka 47 och 48, det blir störningar i form av buller i den allra närmaste omgivningen. Vid de tillfällen Paddan-båtarna trafikerar Mölndalsån kommer flotten att flyttas så att de kommer fram.

Gång – och cykelväg längs Mölndalsån stängs

Vi kommer att utöka vårt arbetsområde ner till Mölndalsån, vilket innebär att vi kommer stänga gång- och cykelbanan längs ån i början av januari. Cyklister hänvisas till Sofierogatan, som kommer att hållas öppen.

Vi stabiliserar marken inför schaktarbetet

Innan vi gräver schakt behöver vi förstärka marken med kalkcementpelare, arbetet pågår från mitten av november och året ut.

Vi använder en borrigg, där ett verktyg roteras ned i marken, det som låter är mestadels maskinljud. När verktyget roteras upp trycks kalk och cement ut och blandas med leran. Kalkcementblandningen reagerar med vatten som finns i leran och då bildas en kalkcementpelare.

Kalkcementpelare är en grundläggningsmetod som minskar sättningar och ökar stabiliteten i marken och används till exempel för markförstärkning av lerjordar under vägar och järnvägar. Vi använder det här för att marken ska bära våra maskiner när vi gräver ur schaktet.

Sekantpålning och jetinjektering efter årsskiftet

Sekantpålning, en stödkonstruktion för schakt, startar inne på arbetsområdet i januari och pågår etappvis. Sekantpålning är i Sverige en ganska ovanlig stödkonstruktion. Det är platsgjutna betongpålar och används bland annat vid stora schakter, där kraven är extra höga på styrka, hållfasthet och täthet hos schaktväggen. Metoden ger mindre buller än traditionell stålspont. Läs mer om sekantpålning.

Jetinjektering startar preliminärt i slutat av april och pågår en månad. Vid jetinjekteringen skapar vi en vattentät plugg, en horisontell platta vid tunnelns bottennivå, innanför sekantpålarna. Jord/lera sugs upp och vi injekterar ner en betongblandning i form av korta pelare, vilka tillsammans bildar en vattentät plugg.

Efter att sekantpålarna och jetinjekteringen format en box, kommer vi att schakta bort jord/lera ned till jetinjekteringen och gjuter en betongplatta ovanpå. Därefter gjuter vi själva betonglådan för spårtunneln.

Södergående ramper rivs efter sommaren

För att få plats med våra arbeten med Västlänkens tunnel behöver vi ta ned de södergående ramperna till E6 efter sommaren. De återuppbyggs igen efter 2½ år. Omledning kommer att ske via Fokusmotet. Arbete pågår tillsammans med staden och Västtrafik och vi återkommer med mer information längre fram.