Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

De röda markeringarna är ungefär där de första arbetsområdena kommer att vara. Karta: Esri

De röda markeringarna är ungefär där de första arbetsområdena kommer att vara. Karta: Esri

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tryckning av ledningar på Korsvägen påverkar trafik och torgytor

Vi kommer att flytta ledningar på norra delen av Korsvägen. Arbetet pågår i etapper från november till maj. Ledningarna flyttas för att de korsar vår nästa etapp av stationsschakten. Arbetet påverkar trafik och torgytor, främst norr om Pressbyrån.

Arbetet startar i mitten av november då vi tar de första arbetsområdena i anspråk vid Pressbyrån och Svenska Mässan. Vi kommer att trycka ledningarna under körfälten, genom så kallad styrd borrning, vilket inte påverkar trafiken. Tryckningarna kommer att göras från sänkbrunnar som vi först bygger. Dessa tryckningar utförs mellan december och februari.

Sänkbrunnarna byggs genom att gräva nedåt och gjuta brunnens betongväggar i etapper. Sänkbrunnarna blir 5-6 meter djupa, ungefär lika stora i diameter och hägnas in. Sänkbrunnarna grävs ut med grävmaskin. Själva tryckningarna låter inte mycket. Arbetet utförs mestadels på dagtid men en del mindre arbeten kan förekomma på natten. Det kommer att blir tre områden till som håller på att planeras just nu, varav sista tryckningen pågår till maj.

Påverkan gående och trafik

Trafik och främst gående på torgytor runt sänkbrunnarna påverkas. En stor del av torgytan runt Pressbyrån påverkas och det blir trångt för de gående. Buss och spårvagnar kommer att gå som vanligt.

Gång- och cykelvägen utanför Mässan leds förbi arbetsområdet, där tar vi också ett körfält i anspråk så att trafiken från Örgrytevägen till Skånegatan får samsas i körfältet bredvid. Denna del beräknas vara klar i februari.  

Flytt av träd

Kärreken som står på torgytan utanför Pressbyrån behöver flyttas inför ledningsarbetena och nästa schaktetapp. Kärreken kommer att få en ny plats i  Carlanderparken.

Vi har tillsammans med Göteborgs stad både inventerat och planerat för de träd som påverkas av bygget av Västlänken. I första hand försöker vi bevara träden på plats, i andra hand bevara genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd i staden.

Övriga arbeten på Korsvägen

I både norra och södra änden av vårt arbetsområde för schaktet pågår även arbeten inför nästa etapp av stationsschakten och sommarens trafikomläggning. Vi bygger om bland annat körfält, gång- och cykelvägar och flyttar bullerskyddsplanket.  Det kommer att vara kortare omledningar och minskade körfält periodvis.

- Redan nu börjar det bli dags att fundera över om du behöver åka via Korsvägen, eller om du kan ta en annan väg. Under nästa etapp av stationsschakten blir det trångt på Korsvägen och framkomligheten minskar mot idag, säger Mattias Hede, Trafikverkets trafikplanerare för Västlänkens deletapp Korsvägen.