Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Störande arbeten i Almedal när vi lägger nya spår

Med start den 27 april inleds ett arbete på Västkustbanan i Almedal som riskerar att både bullra och vibrera i en sådan utsträckning att närboende periodvis kan bli störda. Allra mest kommer vi att väsnas de sista veckorna i juli.

I Almedal, mellan Göteborg och Mölndal, kommer Västlänken att ansluta till Västkustbanan och Kust till kust-banan. Ett 20 meter djupt tunnelschakt ska grävas och nya spår och växlar anläggas. Därför måste den nuvarande järnvägen flyttas för att skapa plats åt nybyggnationen.

Detta arbete sker nu i vår och sommar och medför störningar i form av buller, damm och vibrationer i närheten. Det mest störande arbetet sker under perioden 18 juli till 2 augusti.

En temporär järnvägsbank med tillfälliga dubbelspår för Västkustbanan har byggts på Gamla Almedalsvägen. Under våren påbörjas även arbetet med att bygga om anslutningen till järnvägen mot Borås och Kalmar, Kust till kust-banan, med en ny växel.

Tågtrafiken stängs av 20-26 juli

Flera arbetsmoment kan uppfattas som störande för närboende och de som vistas i närheten. Transportvägar ska anläggas och nya kontaktledningsstolpar ska sättas på plats. Vi kommer att sätta spont, utföra pålning och schakta flera ytor. Vi bedömer att våra arbeten kommer märkas mer från vecka 18, den 27 april.

Den 20-26 juli stängs tågtrafiken helt på Västkustbanan och Kust till kust-banan förbi Almedal för att vi ska kunna koppla in de nya tillfälliga spåren och växlarna. I samband med det sker en spårriktning där spåren riktas i höjd- och sidled. Detta låter mycket och vi kan då tillfälligt gå över riktvärdena för buller.

Vi försöker förlägga så mycket av arbetena vi kan till dagtid, men med hänsyn till de regler som finns för arbeten nära järnvägsspår behöver vi ibland arbeta på tider då spåren inte är trafikerade, vilket ofta är nattetid.  

Läs mer om hur Västlänken arbetar med att minska bullerstörningarna.