Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar arbetet med tre nya stationer i Göteborg

Nu startar arbetet på allvar med Västlänkens stationer vid Korsvägen, i Haga och på Centralen. Under våren och sommaren pågår därför ett intensivt arbete med att leda om trafiken runt våra arbetsområden.

Med tre nya stationer under mark ska Göteborg utvecklas till en stad där det är trevligt att gå och cykla men som också ska fungerar när man tar bilen. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.

- Att vi nu påbörjar arbetet med tre stationer är en viktig milstolpe för oss i projektet. Trots en svår situation i omvärlden har medarbetarna i projektet lyckats hålla igång produktionen på ett föredömligt sätt. Vi håller en framdrift på cirka 90 procent, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken och Olskroken planskildhet.

Arbetet med de tre nya stationerna är tekniskt utmanande på flera sätt både när det gäller markförhållandena men också det faktum att arbetet sker mitt i centrala Göteborg. Projektet lägger stor vikt vid att framkomligheten upprätthålls så att det går att ta sig fram runt våra områden.

- Arbetet med de tre nya stationerna innebär större trafikomläggningar i både Haga, på Korsvägen och Centralen, ett arbete som under lång tid planerats tillsammans med såväl Göteborgs stad som Västtrafik för att det ska gå att ha en fungerande vardag i staden även under byggtiden. Men att bygga tre nya stationer mitt i centrala Göteborg går inte att göra utan att det påverkar omgivningen. Vi bygger mitt i göteborgarnas vardagsrum, säger Bo Larsson.

Arbetet som nu påbörjas med stationerna betyder att nya arbetsområden tas i anspråk under våren och sommaren 2020 vilket innebär påverkan på samtliga trafikslag. Trafiken leds därför om på flera platser i staden, flera av trafiklösningarna kommer vara kvar under flera år.

Västlänkens tre stationer - detta händer just nu

Så här kommer Korsvägen att se ut efter sommaren och under hela byggtiden fram till 2024. I schaktet bygger vi Västlänkens station för Korsvägen. Trafiken färdas på en tillfällig bro över schaktet. Bilden är tagen norrut. 

Det här bygger vi: Station Korsvägen

Station Korsvägen byggs med tre entréer, mellanplan, två plattformar och fyra spår. På mellanplanet bygger vi ett cykelgarage och det kommer även att finnas ytor för till exempel butiker och service. Den västra entrén kommer att ligga vid Artisten, i hörnet Johannebergsgatan–Olof Wijksgatan. Från stationens mittentré åker du upp till knutpunkten för kollektivtrafik. Östra entrén ligger i hörnet av Korsvägen mellan Liseberg och Universeum.

Detta händer just nu

Arbetet med den nya stationen under Korsvägen går in i en ny fas till sommaren. Korsvägen formas för framtidens resande och ska fortsatt vara en knutpunkt för resande med kollektivtrafik.

Korsvägen ligger mellan två bergknallar med 25 meter djup lera därunder. Därför ska vi gräva ut ett stort schakt och sedan gjuta stationsutrymmet och uppgångarna i betong i det öppna schaktet.  

Schaktet mäter 140x60 meter på ytan, vilket betyder att vi måste spärra av stora delar av Korsvägen för att kunna bygga säkert. Det innebär i sin tur att spårvagnar, bussar, bilar, cyklister och gående leds över schaktet på en tillfällig bro.

Avspärrningarna sätts upp i början av sommaren och står kvar tills vi är klara med stationsbygget under 2024. Alla kommer att kunna nå sina destinationer under hela byggtiden.

Klicka här och få en 360-grader syn på Korsvägen de närmaste fyra åren.

Station Göteborgs Haga ligger i Kungsparken. Station Göteborgs Haga ska enligt det vinnande gestaltningsförslaget bli som en glänta i skogen, inte en byggnad utan främst en plats. Foto: Illustration från Gottlieb Paludan architects och ÅF Infrastructure

Det här bygger vi: Göteborgs Haga

Under Haga kyrkoplan bygger vi en station med två plattformar och fyra spår, två mellanplan samt tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket och en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata.

Detta händer just nu

Även i denna deletapp utökar vi vårt arbetsområde under våren och sommaren när stationsutrymmet ska påbörjas i Alléstråket. Den del av stationen som ska gå i lera bygger vi med så kallad ”top down” teknik. Vi bygger alltså taket först och går därefter underifrån och bygger färdigt tunnelväggar, golv och pelare.

Från vänster i bild, där det sitter gula stämp, börjar stationsrummet och sträcker sig sedan förbi Nils Ericson Terminalen och bort mot Nordstan.Foto: NCC

Det här bygger vi: Station Centralen

Station Centralen blir en fyrspårsstation med två perronger och tre uppgångar. Uppgångarna anläggs vid Gullbergsvass, där nuvarande Nils Ericson Terminalen är placerad samt där dagens Göta Älvbro ligger. Uppgångarna är lokaliserade utifrån befintliga och planerade knutpunkter för bland annat kollektivtrafiken.

Detta händer just nu

Arbetet med Station Centralen går framåt. Redan nu kan man se hur tunneln tar form i leran och det är nu dags att påbörja arbetet med själva stationsutrymmet. Vi utökar deletapp Centralens arbetsområde vilket innebär förändringar för flera trafikslag.

Delar av Nils Ericson Terminalen rivs för att göra plats för ett rejält schakt som ska möjliggöra byggnationen av den nya stationen. Schaktet blir ungefär lika stor som fyra Danmarksfärjor. När vi är klara med gropen återställer vi byggnaden.

När station Centralen är klar har vi byggt bort en flaskhals i tågtrafiken och underlättat resandet i Göteborg och Västsverige.