Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens stora arbeten i Haga!

I sommar når vi en viktig milstolpe för byggnationen av station Göteborgs Haga. Med start den 1 juni och 17 veckor framåt stängs spårvagnstrafiken av förbi Haga Kyrka och då kommer vi bland annat att gjuta en del av taket på den nya stationen.

Det är mitt bland träden i allén som entrén till den nya underjordiska stationen, Göteborgs Haga, ska byggas. Första juni tar vi hela hållplatsområdet vid Haga Kyrkan i anspråk för att under 17 veckor bland annat bygga om och flytta spårvägen och gjuta en del av tunneltaket. Spårvagnstrafiken leds under den här perioden om via Handelshögskolan respektive Stenpiren. 

Gläntan. Det vinnande förslaget till gestaltning av stadsrummet vid station Haga förenar park- och stadsmiljöerna till en sammanhängande helhet. Visionsbild: Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure 

Ett av huvudmålen för Västlänken är att bygga med så liten omvärldspåverkan som möjligt. Därför utför vi arbetet i etapper och jobbar med en så kallad ”top down” teknik. Med den tekniken installerar vi först slitsväggar och gjuter tunnelns tak för att fortsätta schaktarbetet nedåt och bygga tunnelväggar, golv och pelare.  Tillvägagångssättet gör att vi kan färdigställa både en del av tunneltaket och bygga om spårvägen under stoppet. 

Här kan du läsa mer om hur det går till när vi bygger i lera

Arbetsplatsområdet förändras

Projekt Västlänken går framåt och det innebär att flera av våra deletapper behöver utöka sina arbetsområden, bland annat här i Haga. I samband med att vi tar hållplatsen Haga kyrka i anspråk sätter vi upp ett byggplank runt arbetsområdet mot Parkgatan och Sprängkullsgatan och kopplar samman det med befintligt byggplank. Inom det området ska vi riva bort asfalt, räls, fundament, plattformar, kontaktledningar och göra en arkeologisk utgrävning. När det är färdigt går vi vidare med att installera spont, slitsmurar och sätta de rörpålar som tillfälligt ska bära upp det kommande tunneltaket. I samband med spårvägsarbetena kommer även en ny utfart till Parkgatan vid Smyrnakyrkan att byggas.

Bullrande arbeten

En av de största utmaningarna med projektet är att det pågår mitt i centrala Göteborg. Vissa av våra arbeten i sommar kommer att orsaka buller och stomljud. Installationen av spont utför vi till exempel med vibrohammare då berget i området ligger för ytligt för att vi ska kunna använda den tystare metoden Silent piler. 

Utifrån gjorda bullerberäkningar bedömer vi att riktvärdet för bullrande verksamhet kan komma att överskridas då vi installerar spont mellan 4 juni till 15 juni. Våra arbeten under spåravstängningen utför vi både dag- och kvällstid, bullrande arbeten utför vi dock bara under dagtid, klockan 07.00-19.00. Störningarna är inte heller kontinuerliga under denna tidsperiod utan det förekommer också tystare arbeten.

Trädflytt i Kungsparken

När Västlänkens station Haga byggs kommer en del av träden i Kungsparken, Nya Allén och Haga Kyrkoplan att påverkas. I och med spårvägsavstängningen kommer vi, på uppdrag av Göteborgs stad, att flytta två lindar i Kungsparken som står i korsningen Parkgatan/Viktoriagatan.

För att kunna flytta träd i den här storleken har lindarnas rotsystem förberetts under två växtsäsonger, 2016 och 2017. Med hjälp av kran och trailer flyttar vi nu träden cirka 20 meter norrut i Kungsparken. Vi kommer att skydda de träd som står kvar under arbetet genom försiktig schaktning kring deras rotsystem. Vid behov finns även arborister på plats för att bedöma hur vi ska lägga upp arbetet för att minimera vår påverkan på träden.