Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Christina Müntzing, Skatteverket och Karin Sjöberg, projekt Västlänken har genom ett nära samarbeta förhindrat oseriösa aktörer på projekt Västlänkens arbetsplatser. Med på bilden är också Joakim Lindecrantz, på WLC som deltagit i arbetet på deletapp Korsvägen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rena Jobb säkrar seriös arbetskraft

Genom ett systematiskt och långsiktigt samarbete med Skatteverket och entreprenörer har projekt Västlänken förhindrat oseriösa aktörer från att anlitas i projektet.

För att vara säker på att de företag som anlitas av projekt Västlänken är seriösa krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete. Därför arbetar projektet tillsammans med Skatteverket och leverantörer för att säkerställa att de företag som arbetar i projektet följer lagar inom arbetsrätten och att de inte skattefuskar. Karin Sjöberg är samordnare för samverkansprojektet Rena Jobb i projekt Västlänken och Olskroken planskildhet.

- I cirka ett och ett halvt år har jag arbetat i samverkansprojektet Rena jobb tillsammans med Skatteverket. Arbetet går ut på att enklare kunna få insyn hos våra underentreprenörer som anlitas i projektet med syfte att trygga att de företag vi arbetar med är seriösa.

Tillsammans med NCC och Wayss & Freitag (WLC), som är entreprenör på deletapp Korsvägen, och Skatteverket började Karin arbeta aktivt med Rena Jobb. Skatteverket roll är att stödja i frågor kring skatter och vad man behöver ha koll på för att identifiera oseriösa företag. 

- Vi stödjer Trafikverket med offentliga skatteuppgifter och rutiner för att hitta oseriösa aktörer. På så sätt gynnas de seriösa företagen, och de konkurrerar på lika villkor, säger Christina Müntzing som är handläggare på Skatteverkets storföretagsavdelningen och ingår i samverkansprojektet kring Västlänken.

Inom projekt Västlänken och Olskroken planskildhet fattades beslut om att testa systemet Bolagsdeklaration. Bolagsdeklaration är en tjänst som företaget ID06 AB erbjuder och som lanserades av Sveriges Byggindustrier 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen.

- Vi har jobbat med att lägga in samtliga underleverantörer i systemet. Istället för att skicka listor på leverantörer till Skatteverket varje månad, kan vi numera enkelt följa upp leverantörerna i Bolagsdeklaration istället. Den visar offentliga skatteuppgifter och ”flaggar” för om företagen bland annat har skatteskulder, säger Karin.

Systemet Bolagsdeklaration har förenklat och effektiviserat processen betydligt och projektet sparar både tid och kostnader. Genom det här arbetssättet har vi förhindrat oseriösa aktörer på projekt Västlänkens arbetsplatser.