Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

En tyst minut för en säkrare vardag

Västlänken och Olskroken planskildhet deltar i manifestationen Håll Nollans säkerhetspush som är en påminnelse om att samarbete är avgörande för att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Håll Nollans säkerhetspush är en manifestation som medlemmar runt om i landet genomför för att uppmärksamma att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri byggbransch.

– Därför uppmanar vi alla våra medarbetare i projektet att stanna upp och ta en tyst minut den 15 september klockan 13.00, säger Katarina Delvret, stabschef i projektet.

Målet är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör, men tills dess behöver vi stanna upp och påminna oss om att vi alla, oavsett roll, kan göra skillnad. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.

Därför stannar våra arbeten upp

Med anledning av Covid -19 kommer årets manifestation att genomföras anpassat till den rådande situationen. I år deltar projekt Västlänken och Olskroken planskildhet genom att stanna upp och ta en tyst minut den 15 september klockan 13.

Om Håll Nollan

Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Tillsammans ska vi lära av varandra, förändra kulturen, utbilda, utmana och väcka opinion för noll olyckor i bygg- och fastighetsbranschen.

Över 80 medlemsföretag i Håll Nollan delar visionen: Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag.

Håll Nollans säkerhetspush är en vidareutveckling av Trafikverkets Stand down och Trafikverket är en av organisationerna som var med och grundade Håll Nollan. 

Läs gärna mer på Håll Nollans webbplats

Det är tillsammans som vi gör våra byggen säkrare!