Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mark- och miljödomstolen avslår inhibitionsyrkande

29 september meddelade mark- och miljödomstolen i Vänersborg att de beslutar att avslå det inhibitionsyrkande som inkom med anledning av Trafikverkets fortsatta arbeten under Otterhällan och Residenset.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg beslutade den 29 september att avslå yrkandet att länsstyrelsens beslut från den 11 juni skulle inhiberas. Det innebär nu att dispensen träder i kraft den 1 oktober. Projketet fortsätter därför sitt arbete med att driva Västlänkens huvudtunnel norrut och börjar arbeta natt under mitten av oktober.  

Det var med anledning av bergtäckningen och Länsstyrelsens känsliga verksamhet som Trafikverket i somras ansökte om dispens för att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller kvällar och nätter. Dispensen gäller våra fortsatta arbeten norrut mot Stora Hamnkanalen under Residenset.

Efter samrådsmöten med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm, fick vi den 11 juni godkänt att fortsätta tunneldrivningen norrut kvällar och nätter. Under förra veckan framkom det att beslutet inte har kungjorts av Länsstyrelsen, vilket medför att de närboende som påverkas av arbetet, fick möjlighet att överklaga till Mark- och miljödomstolen, där ärendet har nu hanteras. 

Yrkandet om att beslutet från den 11 juni ska upphävas hanteras fortsatt av mark- och miljödomstolen. De klagande har också möjlighet att inkomma med ytterligare underlag till och med den 30 oktober.