Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I området mellan Nordstan och Centralstationen kommer Västlänken att passera under Hisingsbron. Foto: NCC.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så här går Västlänkens passage under Hisingsbron till

I centrala Göteborg pågår många byggprojekt samtidigt på en begränsad yta. I vissa fall överlappar projektens arbetsområden varandra. Ett exempel på det är när Västlänken ska passera under nya Hisingsbron.

Västlänkens delprojekt Centralen sträcker sig i norr från spåren i Olskroken vid E6 vidare mot Centralstationen och bort till Lilla Bommen. I området mellan Nordstan och Centralstationen ska Västlänkens passera under Göteborgs stads projekt Hisingsbron.

För att hantera passagen under Hisingsbron på ett så bra sätt som möjligt har Trafikverket och Göteborgs stad 2017/2018 kommit överens om ett arbetssätt för att minimera risker på tid och kostnad. Vilket gör att projekten blir mindre beroende av varandras olika byggaktiviteter och planering.

Hur går passagen till?

För att möjliggöra Västlänkens passage under Hisingsbron sker arbetet i två etapper. I den första etappen bygger projekt Hisingsbron sina brofundament och förankrar dessa i leran med hjälp grundläggningsmetoden pålning. Se nedan illustration av byggnationen. 

I etapp två kapar projekt Västlänken de pålar som Hisingsbron har byggt i höjd med tunneltaket, därefter överförs Hisingsbrons grundläggning till att belasta Västlänkens tunnel. Detta arbete beräknas att ske om cirka två år när projekt Hisingsbron är färdigställt, och arbetet med Västlänkens tunnel påbörjas i detta område.

Trafikverket och deletapp Centralen bygger en av Västlänkens tre stationer. När station Centralen är klar har vi byggt bort en flaskhals i tågtrafiken och underlättat resandet i Göteborg och Västsverige.