Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel av serviceschakt vid Sankt Eriksgatan som ska byggas i delprojekt Kvarnberget.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förlängd byggtid för delprojekt Kvarnberget

Byggtiden för delprojekt Kvarnberget förlängs till 2023 på grund av de omfattande arkeologiska undersökningarna och det fortsätta arbetet med att förstärka Götatunneln. Västlänkens sluttid påverkas inte.

En av anledningarna till att tidplanen förlängs är att det i cirka 1,5 års tid pågått omfattande arkeologiska undersökningar med flera fynd som behöver dokumenteras. Arkeologiska undersökningar genomförs alltid innan byggnation och i området vid Kvarnberget har bland annat fynd av skepp, keramik, porslin och rester av befästnings- och hamnmurar hittats. 

Den andra orsaken är att förstärkningsarbetet i Götatunneln 2018 avbröts eftersom att entreprenören aviserade att de behövde längre tid på sig än planerat. Förstärkningsarbetet kommer att återupptas under första halvan av 2021. På grund av dessa anledningar har inte vissa produktionsmoment kunnat starta och genomföras inom planerad tid.

- Att vi inte har kunnat påbörja all produktion i delprojektet gör att vi måste förlänga byggtiden för delprojekt Kvarnberget från 2021 till 2023, säger Markus Rangmar, delprojektledare för delprojekt Kvarnberget.

Att tidplanen förlängs för delprojekt Kvarnberget påverkar inte Västlänkens sluttid. Kostnaden för tidsförlängningen uppgår till cirka 200 miljoner kronor och tas ifrån den reserv som finns i Västlänkens totala budget. Cirka halva kostnaden är kopplat till arkeologiska undersökningar. 

- Vi visste tidigt i planeringsskedet att vi kommer att hitta arkeologiska fynd i det här området. Därför valde vi att inte lägga deletappen som tidskritisk. Däremot hade vi inte räknat med att undersökningarna skulle pågå så länge och därför behöver vi nu förlänga byggtiden för deletapp Kvarnberget, säger Bo Larsson, projektchef för
Västlänken.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.