Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Många stora arbeten utförs i Rosenlund/Haga nu. Fotograf: Kasper Dudzic

Många stora arbeten utförs i Rosenlund/Haga nu. Fotograf: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hög kännedom och positivare attityder

Det är några av resultaten i årets mätning kring attityderna till Västlänken. Mätningen visar också tydligt att den största oron finns hos de äldre grupperna som också är mest negativa, men även i mindre utsträckning använder kollektivtrafik.

– Våra ambitioner att kommunicera arbetet med Västlänken är höga och attitydmätningen är ett viktigt verktyg för oss så att vi ständigt ska kunna förbättra oss och fokusera på rätt saker. I undersökningen får vi bland annat svar på attityden till Västlänken, tillgången till information med mera, säger Ulf Angberg, kommunikationsansvarig för Västlänken på Trafikverket.

Hög kännedom
Vi kan konstatera att kännedomen om Västlänken är mycket hög i samtliga tillfrågade grupper. Till största delen tar man till sig information via media samt Trafikverkets informationskanaler. Digitala kanaler används, men man kan tydligt se att en stor andel gärna får sin information skickat till brevlådan. Däremot vill man helst kunna kontakta Trafikverket genom e-post och via webb.

– Den positiva trenden är såklart uppmuntrande, eftersom vi i denna mätning är i full gång med byggarbetet och vi syns, hörs och känns mer än någonsin. Samtidigt är vi väl medvetna om att vi påverkar vardagen för många göteborgare och att det finns områden som vi måste förbättra oss inom. Vi vet nu till exempel att den äldre befolkningen känner sig mer oroliga än andra grupper, fortsätter Ulf.

Mer detaljerad information
Undersökningen visar också att man till stor del är nöjd med de kanaler som man får sin information genom, men att man vill ha mer detaljerad information om exempelvis byggaktiviteter och hur man påverkas i sin egen vardag och situation.

– Sist men inte minst vill jag ta tillfället i akt att tacka alla som svarat. Det är till stor hjälp för oss för att se vad vi ska fokusera på, förbättra och hur vi ska förvalta de delar som har bra resultat, avslutar Ulf.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group på uppdrag av Trafikverket. Insamlingen av data har gjorts via 1102 telefonintervjuer, under september i år.

Ta del av hela rapporten från attitydundersökningen här.