Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På bilden syns två bilder som kör in i Götatunnelns tunnelmynning i riktning mot Olskroken.

I december startar förstärkningsarbeten i Götatunneln. Foto: Trafikverket.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förstärkningsarbeten i Götatunneln startar i december

Mellan 27 december-4 juni 2021 kommer Västlänkens deletapp Kvarnberget utföra förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra tunnelrör. Under arbetet kommer trafiken att dubbelriktas i det södra tunnelröret.

Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan, och på dessa platser behöver vi genomföra förstärkningsåtgärder för att Götatunneln ska klara av att bära tyngden av Västlänken. 

Under 2018 genomfördes det första förstärkningsarbetet i Götatunneln. Vid den tidpunkten aviserade entreprenören att de behövde mer tid på sig än planerat för att göra hela förstärkningen. Av den orsaken avbröts arbetet under 2018. Därför behöver vi, med start i december, påbörja det sista förstärkningsarbetet i Götatunnelns norra tunnelrör.

Så påverkas trafiken

För att vi ska kunna utföra arbetet kommer trafiken att dubbelriktas i Götatunnelns södra tunnelrör. Under 2018 installerades ett brandbekämpningssystem som ökar säkerheten i Götatunneln. Att det systemet är installerat möjliggör dubbelriktad trafik under förstärkningsarbetet. Även om det är möjligt att ta sig fram genom tunneln när den är dubbelriktad kommer framkomligheten begränsas och under högtrafik kommer köer att uppstå.

Mellan 27-29 december utför vi förberedande arbeten för att kunna dubbelrikta Götatunnelns södra tunnelrör. Det arbetet kommer att påverka framkomligheten för fordonstrafiken i bägge riktningar. När de förberedande arbetena är färdiga kommer trafiken vara dubbelriktad i Götatunneln. Mer information om trafiken kommer framöver och kan läsas hos Trafik Göteborg.

Visar en karta över Göteborg och Västlänkens sträckning från E6 till Almedal. Två ringar i bilden vid Kanaltorget och Otterhällan visar var Västlänken passerar Götatunneln. På dessa två platser ska vi förstärka Västlänken.
Kartan visar hur Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan i Göteborg. På dessa platser behöver vi genomföra förstärkningsåtgärder för att Götatunneln ska klara av att bära tyngden av Västlänken.Foto: Trafikverket

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.