Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologerna fyndar i Västlänken

Göteborgs äldsta befästning, Gullbergs fäste vid Skansen Lejonet och skepp under Packhusplatsen. Det är några av de arkeologiska fynd som tillför den arkeologiska forskningen ovärderlig kunskap när vi schaktat för tunneln.

Utgrävningarna inför tunnelbygget inleddes förra året och kommer att följa bygget etapp för etapp. Vi har beskrivit fynden allteftersom de kommit i dagern men vill här ge en mer samlad bild, med länkar till några av de enskilda artiklar vi publicerat samt Arkeologernas blogg.  

Under Rosenlund har det i början av året visat sig att Göteborgs allra första befästning, som uppfördes 1620 och framåt, finns bevarad.

– Det ger oss fantastisk ny kunskap om den äldsta befästningen i Göteborg, säger projektledare Carina Bramstång-Plura, projektledare vid Statens Historiska Museer.

Delar av den äldsta stadsvallen schaktades tidigt ned till gatunivå allteftersom stadens befästningar byggdes om och förstärktes.

– Detta är den enda plats där den finns bevarad, säger arkeolog Tom Wennberg, Göteborgs stadsmuseum.

Rester av de tvärliggande trästockar som hållit vallen på plats har också påträffats. Trästockarna kommer från befästningsbyggets andra skede och är fällda vinterhalvåret 1697/1698.

– Det är viktigt att förstå att det är ganska lite vi fått fram nu och att det kommer mer framöver.

Grävningarna kommer att fortgå under hela Västlänksbygget, etapp för etapp.

– Detta ger oss alla en unik möjlighet till kunskap om staden uppbyggnad, säger Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig i projektet Västlänken och Olskroken planskildhet:

– Utgrävningarna kommer att bidra till ny kunskap om det befästa Göteborg. 

Förutom att vetenskapligt gräva ut och dokumentera lämningarna kommer arkeologerna när analyserna är klara, att skriva arkeologiska rapporter och vetenskapliga artiklar.

Under hela arbetets gång förmedlas också kunskapen till allmänheten bland annat genom sociala medier som Arkeologernas blogg, Instagram och Facebook.

Läs mer om utgrävningarna i Arkeologernas bloggar. 

Läs även mer på deletapp Hagas projektsida.