Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Från sommaren 2020 och fyra år framåt kommer Korsvägens trafik att gå på en bro som håller på att byggas. Illustration: NCC

Från sommaren 2020 och fyra år framåt kommer trafiken mellan Eklandagatan/Mölndal och centrum att gå på en tillfällig bro som håller på att byggas. Illustration: NCC

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken bygger bro över Korsvägen

I sommar kommer all trafik i nord-sydlig riktning förbi Korsvägen att flyttas över till en bro. Under den temporära bron kommer arbeten att pågå för Västlänkens station Korsvägen under fyra år. Bron byggs just nu i vårt nuvarande arbetsområde.

All kollektivtrafik liksom bilar, cyklister och gående, som ska passera Korsvägen i nord-sydlig riktning, kommer att gå över bron från sommaren 2020 till 2024. Under dessa år bygger vi stationsdelarna under mark.

2024 lägger vi igen vårt schakt, tar bort bron och börjar bygga stationen ovan mark. Vi lämnar då tillbaka marken till staden som kommer att bygga ett nytt Korsvägen. Läs gärna mer på stadsutvecklingswebben.

- Genom att bygga en gemensam bro för alla trafikslag så kan station och tunnel göras i en sammanhängande konstruktion. Vi kan arbeta i ett stort schakt tvärs över Korsvägen samtidigt som trafiken flyter på ovanpå, säger Magnus Eriksson, Trafikverket, Västlänkens deletappledare för Korsvägen.    

Brobygget

Bron kommer att vara 67 meter lång och 23 meter bred. Vi bygger klart bron inne på vårt nuvarande arbetsområde på Korsvägen.

Bron byggs inne på vårt arbetsområde och öppnas till sommaren. Illustration: NCC
Foto: Bron byggs inne på vårt arbetsområde och öppnas till sommaren. Illustration: NCC

Vi har grundlagt brostöden på stålrörspålar som är förankrade en halv meter ner i berget. Fundamenten i ändarna av bron gjuts i en platsbyggd formställning. Tvärgående brobalkar i betong läggs på pålarna. De längsgående stålbalkarna levereras under februari och monteras; balkarna är 20 meter långa. Vi lägger ut förtillverkade betongelement över hela bron. Därefter läggs en form, armering och sedan gjuter vi bron i betong. Länkplattor gjuts i norr och söder för övergången mellan bro och mark. Sist gör vi vägbanor, spår, diverse utrustning, till exempel räcken och lampor som monteras.

Pålarna sticker upp ur marken, lite till vänster i bilden. Under den blivande bron har vi schaktat ur cirka 2 meter under marknivån.
Foto: Pålarna sticker upp ur marken, lite till vänster i bilden. Under den blivande bron har vi schaktat ur cirka 2 meter under marknivån.
Bild från gjutningen av första brodelen. Betong börjar fylla formen för första balken. Betongen kommer i slangen från betongpumpen.
Foto: Bild från gjutningen av första brodelen. Betong börjar fylla formen för första balken. Betongen kommer i slangen från betongpumpen.

Fakta bropassagen:

Längd: 67 meter

Bredd: 23 meter

Mellanstolpar (king posts): 8 stycken

RD-pålar: 16 stycken

Betongbalkar: 4 platsgjutna

Stålbalkar: 12 stycken

Betongelement: nästan 300 stycken

Betong: ca 500 m3

Västlänken och station Korsvägen

2026 kan du åka pendel- och regiontåg till och från Västlänkens station vid Korsvägen. Den blir en av Sveriges tio mest trafikerade tågstationer och ger dig ett grönt sätt att resa. Korsvägen kommer att utvecklas till en av de starkaste knutpunkterna i staden och regionen. En utökad kollektivtrafik ger dig en enklare vardag med fler valmöjligheter. Västlänken ger dig ett närmare Göteborg och Västsverige.

Stationen får tre uppgångar. Huvudentrén mitt på Korsvägen, en entré på den östra sidan av Korsvägen och en på den västra sidan i Artistens nya byggnad (korsningen Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan).

Läs artikel om station Korsvägen.