Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över nedfarten till Götatunneln vid Lilla Bommen. Läppstiftet syns till vänster i bild.

Förstärkningsarbetet i Götatunneln färdigt 20 augusti

Västlänkens deletapp Kvarnberget har sedan i december 2020 förstärkt Götatunneln. Efter beskedet från Mark- och miljööverdomstolen att bullrande arbeten tillsvidare endast för utföras på dagtid, flyttas sluttiden för arbetet fram till 20 augusti.

Sedan beskedet från Mark- och miljööverdomstolen kom, om att vi tillsvidare inte får utföra bullrande arbeten på nattetid, har vi jobbat med att planera om arbetet. Nu när vi endast kommer att utföra bullrande arbeten vid Kanaltorget och Otterhällan på dagtid bedömer vi att förstärkningsarbetet i Götatunneln kommer att pågå till 20 augusti. Innan beskedet från Mark- och miljööverdomstolen planerades arbetet vara klart 29 juli.

Bullrande arbeten


De arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för buller pågår nu på dagtid mellan klockan 07-19, både vid Kanaltorget och Otterhällan. Under övrig tid på dygnet kommer arbeten att pågå i Götatunneln, men det är arbeten som är tystare än de som genomförs på dagtid. Dessa arbeten kan genomföras på övrig tid eftersom att de inte bedöms överskrida våra riktvärden för buller. Vi bedömer att de bullrande arbetena vid Otterhällan är klara omkring mitten av mars. Arbetena vid Kanaltorget är mer omfattande än vid Otterhällan och planeras pågå till mitten av april.

Berörda närboende, som nu får förlängd tillfällig vistelse på dagtid, har kontaktats separat via brev.

Bakgrund

Trafikverket ansökte om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt när vi förstärker Götatunneln vid Kanaltorget, och på dagtid, kvällar samt helger vid Otterhällan. Den 17 december 2020 avslog Länsstyrelsen i Västra Götaland vår ansökan om att överskrida våra riktvärden för buller. Trafikverket delade inte Länsstyrelsens bedömning utan ansåg att med arbetet dygnet runt vid Kanaltorget så kunde vi sammantaget minimera vår omgivningspåverkan och våra samhällsekonomiska effekter på trafiken. Därför överklagades beslutet och i januari 2021 godkände Mark- och miljödomstolen vår överklagan.

Det beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som har valt att pröva målen, och det innebär även att vi inte kan ta tidigare beslut från Mark- och miljödomstolen i anspråk. Beslutet innebär att förstärkningsarbetet i Götatunneln skjuts fram till 20 augusti.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.