Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken en del av Göteborg i sommar

Oavsett om du bor i Göteborg eller kanske ska semestra i staden i sommar kan det vara bra att ha koll på vad som händer bakom Västlänkens gröna plank. Filmen Här bygger vi Västlänken – sommaren 2021, är den senaste i serien om vad som händer i projektet.

Tre gånger per år publicerar vi en uppdaterad version av ”Här bygger vi Västlänken just nu” för att du ska ha möjlighet att följa med in bakom våra byggplank och se vad som händer i projektet den närmsta tiden.

Karta över sommarens arbeten i deletapp Centralen. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

Gullberget

I Gullberg förstärker vi bergtunneln genom Gullberg efter att vi tidigare under året blev färdiga med tunneldrivningen. När det är klart startar sprängningsarbeten i schakten närmast Kruthusgatan.

Kombiterminalen

Vid Kombiterminalen fortsätter bygget av Västlänkens huvudtunnel för fullt. Intill berget fortsätter vi våra arbeten med den betongtunnel som ska kopplas ihop med bergtunneln. Här har vi redan färdigställt flera hundra meter tunnel som nu är övertäckt.

Station Centralen

I området där den blivande Station Centralen ska ligga är vi färdiga med tunnelns slitsmursväggar. Nu pågår fortsatt gjutningsarbete av huvudtunneln, schaktning och förstärkning av marken med hjälp av så kallade kalkcementpelare.

Vid Bergslagsgatan lägger vi om ledningar och bygger ett utrymme för brandgasevakuering. Det är en säkerhetsåtgärd för att få bort eventuella rökgaser i stationsbyggnaden. Bergslagsgatan är därför stängd för genomfartstrafik i cirka tre år.

Norra- och Södra Sjöfarten

Vid Norra- och Södra sjöfarten kommer vi att lägga om flera ledningar. Arbetena startar i augusti.

Karta över sommarens arbeten i deletapp Kvarnberget. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

Kanaltorget och Maritiman

Här arbetar vi med förstärkningen av Götatunneln och genomför omfattande bergschaktsarbeten för Västlänkens huvudtunnel. Bergarbeten pågår i höjd från Sankt Eriksgatan ner till Packhusplatsen. Vi utför bland annat borrning, sprängning och injektering.

Packhusplatsen

I deletappens södra arbetsområde, vid Packhusplatsen, pågår sedan i februari installation av slitsmurar. Slitsmurarna är den konstruktion som ska bära det kommande tunneltaket. När slitsmurarna är installerade börjar vi gjuta tunneltaket.

Karta över sommarens arbeten i deletapp Haga. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

Otterhällan

Mellan Stora Hamnkanalen och Rosenlund arbetar vi på flera tunnelfronter samtidigt. På vägen söderut kommer Västlänkens huvudtunnel att passera både Länsresidenset och ett flertal underjordiska anläggningar vilket betyder att vi behöver gå försiktigt fram. Av den anledningen använder vi flera olika metoder för berguttaget; traditionell borr- och sprängteknik kombineras med både hydraulisk spräckning och vajersågning.

Rosenlund

Här har vi utökat arbetsområdet utanför Skattehuset för att få plats att bygga det västra brostödet för den tillfälliga bro som ska byggas över det blivande schaktet vid Rosenlundsgatan. Vi bygger bron för att vi ska kunna upprätthålla trafiken under tiden då vi gjuter huvudtunnelns väggar och tak.

Pustervik

Under sommaren fortsätter arbetet med station Haga i Pustervik och vi utför förberedande arbeten inför gjutning av nästa del av tunneltaket. Sedan maj har vi installerat spont för att kunna utföra schaktarbeten inför kommande formering och armering för nästa del av tunneltaket i Allén.

Med start i juni utför vi stora ledningsarbeten längs med Södra allégatan. Ledningsomläggningarna utförs sedan i etapper till och med november.

Station Haga

Strax norr om Hagakyrkan, i området som ska bli Station Haga övergår vårt arbetsområde från jordschakt till bergschakt. Under våren och sommaren har vi spontat, utfört jet- och ridåinjektering samt rensat bort jord och lera från berget inför sprängning. Om allt går enligt plan inleds sprängningsarbetet under sommaren.

Landala

I höjd med Södra Viktoriagatan möter servicetunnel Linné Västlänkens huvudtunnel, som sträcker sig mellan station Haga och Korsvägen. Längs med huvudtunneln bygger vi även en parallell service- och räddningstunnel. Vi arbetar nu parallellt på fyra olika tunnelfronter, men prioriterar drivningen norrut för att i juni vara framme vid läget för ventilationsschaktet vid Föreningsgatan.

Föreningsgatan

Vid Föreningsgatan, ska vi bygga ett ventilationsschakt. Själva schaktet byggs med tekniken raiseborrning som är en sprängfri metod. Arbetet inleds i slutet på juni med att vi borrar ett pilothål från marknivå till ett underliggande ventilationsrum.

Karta över sommarens arbeten i deletapp Korsvägen. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

Johanneberg

I Johanneberg spränger vi ut flera servicetunnlar och teknikutrymmen samt påbörjar servicetunneln upp mot Landala torg.

I Renströmsparken lägger vi om ledningar för att kunna påbörja grävningen av ett schakt för den västra entrén till station Korsvägen. Schaktet kommer att sträcka sig tvärs över Olof Wijksgatan som stängs av för all trafik efter sommaren. Vi påbörjar även byggandet av ett ventilationsschakt i slänten längs Fågelsången.

Korsvägen

I byggområdet på Korsvägen förbereder vi för grävning av det stora schaktet. Under våren har vi satt RD-pålar i två rader, norr och söder om det blivande schaktet. RD-pålarna bildar schaktväggar som tätats mot inläckande grundvatten. Vi bygger också en ledningsbro över det blivande schaktet. När vi är klara med pålningen kan vi börja gräva ur för schaktet. 

Liseberg

Inne på Liseberg är vi snart klara med bergarbetet under Lisebergshjulet och förbereder oss för ett genomslag mot Korsvägen. Åt andra hållet ska vi tunnla oss ut i jordschaktet mellan Rondo och Lisebergs huvudrestaurang

Bakom Rondo anlägger vi slitsmurar som blir en del av betongtunneln mellan berget under Lisebergshjulet och Mölndalsån. 

Mölndalsån

Under våren har vi drivit ner stålpålar på båda sidor av Mölndalsån och även i själva ån. Pålarna bildar väggar för schaktet som ska grävas. Under sommaren fortsätter pålningen österut. I höst ska en akvedukt leda vattendraget över schaktet.

Jakobsdal och Skår

I Jakobsdal arbetar vi parallellt med att spränga ut servicetunneln och huvudtunneln, både norrut och söderut.

Almedal

I Almedal har vi avslutat spontningen längs med sträckan för Västlänkens betongtunnel och tråg. Nu gräver vi ut schaktet och i sommar börjar vi spränga bort berg som ligger i vägen för schaktgrävningen.

Västlänken ska stå klar år 2026. Då får Göteborg och Västsverige helt nya möjligheter för resande och utveckling.