Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Götatunneln i Göteborg, två bilar på väg ner i tunneln.

Götatunneln öppnar igen i båda riktningarna 20 december kl. 05.00.

Götatunneln öppnar för full kapacitet 20 december

Arbetet med att förstärka tunneltaket och åtgärda den bristfälliga gjutningen i Götatunneln är snart klara. Den 20 december kl. 05.00 kan därför båda tunnelrören öppnas för trafik igen.

Götatunnelns tak förstärks för att klara belastningen den utsätts för när Västlänken passerar ovanpå tunneln på två ställen. Under arbetet med förstärkningen har trafiken dubbelriktats i det södra tunnelröret.

Förstärkningsarbetet som startade i december 2020 har dragit ut på tiden och försenats, dels på grund av att nattarbete i tunneln inte godkändes av länsstyrelsen och nu senast då en bristfällig gjutning behövde rivas ned och göras om. Det har gjort att tunnelns kapacitet varit begränsad under nästan ett år.  

Men nu står det alltså klart att tunneln kan öppna båda tunnelrören och möjliggöra normal trafik den 20 december kl. 05.00. För att genomföra trafikomläggningen är tunneln helt stängd, båda riktningarna, fredag 17 december kl. 21.00 till måndag 20 december kl. 05.00. Under den perioden leder vi om alla trafikslag på ytan.

När förstärkningsarbetet är klart kan Västlänken passera ovanför Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan.

Det arbete som gjorts till följd av den felaktiga gjutningen bekostas av entreprenören AGN.