Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Konventionell borra-spräng-teknik används i de delar av tunneln som går i berg. Foto:Kasper Dudzik

Så bygger vi Västlänken

Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång. Drygt sex kilometer av den dubbelspåriga järnvägen kommer att gå i tunnel under centrala Göteborg. Vi arbetar för att störningarna ska bli så små som möjligt under byggskedet.

Fyra av Västlänkens sex kilometer långa tunnel kommer att gå genom berg, och där spränger vi oss fram. Två kilometer kommer att gå i lera, och där använder vi i stället cut-and-cover-teknik, som innebär att vi gräver oss ner och gjuter en tunnel i betong.

Den så kallade göteborgsleran är med andra ord inte så vanligt förekommande längs Västlänkens sträckning. Den största delen av Västlänken sprängs ut i berget under staden med vanliga metoder. Vi övervakar alla sprängningar noggrant och mäter vibrationerna.

Där vi bygger i lera kommer göteborgarna att påverkas främst genom att vi tillfälligt kommer att behöva lägga om trafiken. För att begränsa påverkan delar vi upp arbetet i etapper. Vi kommer inte helt att kunna undvika störningar, men vi gör allt vi kan för att de ska bli så små som möjligt.