Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Att bygga i lera

Bygget av Västlänken omfattar allt från schakt i jord och sprängning av bergtunnlar till underjordsanläggningar och komplicerade installationsarbeten. Vi bygger tunneln i både berg och lera.

Entreprenörerna som utför arbetet med Västlänken avgör vilka byggmetoder som användas. Oavsett byggmetod ska arbetet följa Trafikverkets restriktioner för omgivningspåverkan. Restriktionerna gäller bland annat buller, vibrationer, arbetstider och påverkan på grundvatten.

I alla våra deletapper Korsvägen, Haga, Kvarnberget och Centralen kommer vi bygga i lera, här kan du läsa mer om hur det går till.   

Att bygga tunnel i lera

Tänkt placering betongtunnel 

En dryg tredjedel av Västlänkens tunnel, bland annat Station Centralen, löper genom jord och lera. Dessa delar av tunneln kommer vi att bygga med en så kallad "cut-and-cover-teknik", vilket innebär att vi gräver uppifrån och sedan gjuter tunneln i betong i de öppna schakten. Arbetet utförs i ett antal etapper, se nedan.

1. Installation av stödväggar

Installation av stödkonstruktion 

Eftersom groparna, eller schakten, vi gräver i marken på vissa ställen kommer att bli djupa (cirka 20 meter) ska vi gräva inom stödväggar av stål eller betong. Dessa installeras innan vi börjar gräva.

Syftet med stödväggarna är dels att väggarna i schakten ska vara stabila, dels att förhindra att grundvatten rinner in i schakten. I projekt Västlänken använder vi flera olika metoder när vi bygger dessa stödväggar. På vissa ställen kan man fästa stödväggarna i underliggande berg och på andra ställen ligger stödväggarna flytande i leran. Oavsett vilken metod vi använder är stegen desamma.

Väggarna ska stöttas antingen med pålar som sätts tvärs över schakten, eller med hjälp av stålvajrar som man fäster snett utåt och ner i berg.

Här kan du läsa mer om vilka metoder för stödväggar vi använder i projektet

Sekantpålning

Slitsmurar

Spontning

2. Schaktning – gräva ur jord

Schaktet grävs 
Här kan du se hur sponten som Silent piler tryckt ner fungerar som stödväggar när vi schaktar ut för tunneln i deletapp Centralen. 

Nästa steg blir att schakta ur jorden i schakten. Detta är ett tidskrävande arbete och att ta upp massor från stort djup kräver planering. Vi kommer att schakta i etapper, bland annat för att se till att framkomligheten för trafiken i området fungerar.

3. Byggande av tunneldelarna

Gjutning betongplatta 

Här kan du se hur det såg ut när deletapp Centralen gjöt den första bottenplattan, det som sedan ska bli tunnelgolvet. Gjutningen skedde i december 2019 och du kan även läsa mer om det arbetsmomentet här.

Gjutning betongtunnel 

Själva tunneldelarna gjuts av armerad betong. Innan vi kan gjuta tunnelkonstruktionen måste vi bygga tunnelns bottenplatta i schaktet, vilken förankras i marken med pålar.

Denna bild visar den första färdiga betongtunneldelen som färdigställdes i början på 2020 i deletapp Centralen.  

4. Återfyllning och färdigställande

Övertäckning och återställning 

När vi har gjutit klar betongtunnelndelen och förankrat den med intilliggande tunnel fylls schaktet igen och tunneln täcks. I vissa fall kan vi även ta bort stödväggarna. Därefter återställer vi marken ovanpå tunneln. Slutligen lägger vi räls och installerar flera system i tunneln under mark, som ska svara för bland annat strömförsörjning, säkerhet och kommunikation inne i tunneln. Vid centralen, Haga och Korsvägen bygger och utformar vi stationerna.