Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerfri spontning i två deletapper

I deletapperna Haga och Centralen använder man den tysta maskinen Silent Piler som pressar spont lika tyst som du dammsuger. För att kunna schakta bort leran där tunneln ska byggas sätter vi först spontplankor så vi får vad som kan liknas vid en låda.

Men spontning är vanligtvis allt annat än en tyst verksamhet. Förutom dagligt buller i flera månader skulle spontning med traditionellt använda maskiner även innebära tidskrävande dispensansökningar.

En utmaning att bygga utan att bullra

Genom att tänka nytt och utanför boxen för att möta bullerkraven fann man därför ett annat alternativ i två av våra deletapper, maskinen Silent Piler. Inga ljudvågor alstras eftersom maskinen inte använder vibro. Tekniken är utvecklad i Japan, och Silent Piler är trots sina fantastiska egenskaper väldigt ovanlig.

–  Vårt uppdrag är att försöka bygga så smidigt som möjligt åt Trafikverket, vår uppdragsgivare, med så få påverkningar för allmänheten som bara möjligt. Att då välja den förmodligen tystaste metoden i hela världen att sponta med, det känner vi oss otroligt stolta över att kunna göra, säger Rikard Andersson, projektchef för Centralen, på NCC.

Silent Piler-maskinen är (sitt namn till trots) inte helt tyst, men i jämförelse med andra maskiner som utför samma arbete är det betydande skillnad. Maskinen är så pass tyst att den även kan användas nattetid om så skulle behövas. Andra fördelar med den är att den har minimal miljöpåverkan samt har ett inbyggt sätt att ”självgående” flytta sig framåt.