Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Slitsmurar bildar en del av Västlänkens tunnelväggar

I bygget av Västlänken kommer så kallade slitsmurar att fungera som del av Västlänkens tunnelväggar för de delar där tunneln går genom lera. En slitsmur är en form av vägg som byggs direkt i marken för att skapa stödväggar vid schakt.

Slitsmurar lämpar sig särskilt i tätbebyggda miljöer då arbetsmetoden både är säker samt har en liten påverkan på miljön runt om kring. Genom att använda sig av slitsmurar kan påverkan på omgivningen i form av buller och vibrationer minskas jämfört med andra mer traditionella byggmetoder, exempelvis så som slagen spont.

Hur en slitsmur blir till

Som ett första steg att skapa en slitsmur grävs en så kallad slits vilken kan beskrivas som en 7 meter bred skåra i marken. Under grävarbetet med slitsen stabiliseras den med en form av stödvätska av bentonit. Därefter armeras slitsen med en armeringskorg som är 7 meter bred, 22 meter lång och drynt 1 meter tjock som sänks ned i skåran. Därefter fylls slitsen med betong.

I filmen kan du se när vi för ner armeringskorgen i skåran i marken på deletapp Centralen.

Miljövänligare arbetsmetod

Slitsmurar görs genom en blandning av betong och finkornig filler. Betong består bland annat av en stor del cement. När cement tillverkas frigörs koldioxid till luften.

Genom att använda en mindre andel betong och högre andel filler när slitsmurar gjuts kan koldioxid-utsläpp minskas. En sådan metod används ofta utomlands utan at varken kvalitén eller hållbarheten försämras. Tack vare att svenska experter nu har godkänt och anammat denna utländska standard kan vi i Västlänken välja en metod som innebär mindre användning av betong. På så sätt kan vi minska vårt koldioxid-utsläpp och arbeta mer miljövänligt.

Betongbyggnaders beständighet ger en lång livslängd. Därmed tar det längre tid innan de behöver renoveras eller ersättas av ytterligare en nybyggnad och påverkas av den koldioxid-belastning som en renovering eller nybyggnad innebär.