Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en projekledares vardag. När tunneln är klar fortsätter arbetet med själva järnvägen.

En projektledares vardag. När tunneln är klar fortsätter arbetet med själva järnvägen.

Att bygga järnväg i Västlänken

Under första halvan av 2021 pågår detaljprojektering av järnvägsanläggningen i Västlänken samtidigt som järnvägsarbetena fortskrider. Det handlar om att få bana, el, signaler och telekommunikation på plats. Förkortat kallar vi det BEST.

Jobbet med att bygga själva tunnlarna pågår, men samtidigt förbereder vi de installationer och BEST-arbeten som ska till sedan, för att tågen slutligen ska kunna börja rulla. BEST står för Bana, El, Signal och Telekommunikation. 

BEST står för Bana, El, Signal och Telekommunikation. En bygghandling ska tas fram. Under 2021 upphandlas en entreprenör för BEST- projektet.

De arbeten som ingår i BEST inom Västlänken resulterar i en järnväg med några ovanliga inslag på spår och kontaktledning, åtminstone för Sverige. Nybyggnaden sker i en tunnel och ställer stora krav på logistik och samordning.

För att BEST-arbeten ska kunna utföras behöver tunneln och stationsutrymmena vara färdigbyggda. De byggs av berg- och tunnelentreprenörerna inom Västlänken.

Västlänken kopplas ihop med systerprojektet Olskroken planskildhet genom en ny järnvägsbro i norr, över E6, samt en ombyggnad av befintlig järnväg i Almedal.

Järnvägsarbetena fortskrider även i vårt angränsande projekt Olskroken planskildet 

Västlänken har fyra planerade genereringar/när programvara ska läss in i järnvägsanläggningen. Dessa genereringar innebär avstängningar av järnvägen. Avstängningar är planerade långt i förväg och samordnas inte bara med Olskroken planskildhet utan även med järnvägsprojekt utanför Göteborg.

Avstängningar som påverkar trafiken under vår/sommar 2021

Filmen där delprojektledaren beskriver klassiska BEST-arbeten