Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Sättningar inom projekt Västlänken

När vi bygger Västlänken kan sättningar inträffa. Här förklarar vi vad sättningar är, hur vi mäter dessa och hur vi tolkar mätvärdena. Syftet med mätningarna är att vi så snabbt som möjligt ska kunna göra något åt orsaken om förändringar sker.

En sättning kan enklast beskrivas som att marknivån har sjunkit. Sättningen kan orsaka till exempel sprickor i en byggnad. Hur sättningen påverkar byggnaden beror till exempel på dess konstruktion och grundläggning, och marken den står på. Sättningar i byggnader, mark och konstruktioner kan uppstå på grund av sänkningar av grundvattennivån. Grundvattnet är en del av det som bär upp marken. Sänks nivån kan marken sjunka ihop och orsaka sättningar.

På sidan om grundvatten kan du läsa mer om hur vi skyddar grundvattennivåerna under arbetet med Västlänken.
Skydd av grundvatten inom projekt Västlänken

Mätmetod

Vi har försett byggnader längs Västlänkens sträckning med fasta mätpunkter. En mätpunkt kan bestå av en ståldubb som har monterats på fasaden en bit ovanför marken. När vi mäter sättningar går vi runt till varje mätpunkt. En person placerar en mätstång ovanpå ståldubben medan en annan läser av mätstången via ett precisionsavvägningsinstrument. Vid starten av varje mätning utgår vi från en kontrollerad nollpunkt. Därefter görs en så kallad mätslinga där vi går från punkt till punkt och mäter.

Mätningarna görs normalt två gånger om året. I området kring tunnelfronten och om vi märker att grundvattennivån sjunker och det finns risk för sättningar gör vi mätningarna oftare.

Satellitens signal träffar och reflekteras från den vita byggnadens tak. Grå triangel markerar område som skuggas av huset och inte går att mäta. Bildkälla Norsk Romsenter (bearbetad). 

Vi gör även kompletterande analyser av satellitmätningar inom ett cirka 30 km2 stort område som skulle kunna påverkas av grundvattennivåförändringar. Mätpunkterna är fasta punkter som reflekterar radarmätningar från satelliter. Mätningarna redovisas med en rörelsetrend över tid som motsvarar redovisning vid precisionsavvägning.