Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Radar och 3000 sättningsdubb håller koll på rörelserna i marken

Projekt Västlänken har god kunskap om förhållandena i Göteborg när det gäller vilka områden som är känsliga för påverkan. Projektet har därför ett omfattande program för uppföljning av eventuella rörelser på byggnader och andra objekt.

Sättningar registeras med radar och sättningsdubb

Bland annat mäts sättningar med hjälp av ca 3000 sättningsdubb som monterats i utvalda fastigheter. På det sättet kan vi kontrollera eventuella höjdrörelser i byggnader och anläggningar i syftet att se till att det inte blir några skadliga sättningar.

Sättningar mäts även via radarsatellit på byggnader, mark och andra reflekterande objekt som till exempel brunnslock, kantsten, räcken eller stolpar. SAR (Synthetic Aperture Radar) är en teknik som bygger på radarmätning från satellit. Satelliterna roterar runt jorden. Efter 11 dagar återkommer satelliten till samma plats på och  kan göra en ny mätning av projektområdet. Satelliten skickar ut en radarpuls och registrerar  återreflektionen i form av amplitud (signalstyrka) och fas (läge på radarsignalens vågform). Med SAR bestäms skillnaden i avstånd mellan objekt på marken och satelliten mellan olika mättillfällen.     

Rörelser registeras löpande

Med hjälp av mätningar av grundvattennivåer, sättningsmätning på mätdubbar, samt mätning med satellitbaserad radar, så har projektet möjlighet att identifiera rörelser innan dessa orsakar bestående skador.

Så minskas risken för sättningar

För att minska risken för sättningar utför entreprenörerna stabilisering med kalkcementpelare och spont. Framför allt ser man till att grundvattennivåerna inte påverkas.

Om vi ser tendenser till skadliga sättningar intensifieras mätningarna, samt utredning tar vid för att klargöra om orsakerna beror på entreprenaderna eller om det finns andra orsaker.