Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Naturmiljö inom projekt Västlänken

Längs med Västlänkens sträckning finns naturmiljöer som påverkas av tunnelns bygge. Under byggtiden arbetar vi metodiskt med förebyggande åtgärder och omfattande kontroller för att skydda naturmiljön

För att säkerställa att den påverkan som Västlänken innebär ska bli så liten som möjligt, har en stor mängd undersökningar gjorts där naturmiljön i Västlänkens influensområde kartlagts. Det handlar om träd- och parkmiljöer, vattenmiljöer, trädlevande arter samt även fåglar och fladdermöss.

Knölnate

Knölnate är en mycket ovanlig och starkt hotad vattenväxt som lever i vattendragen i centrala Göteborg, bland annat inom Västlänkens arbetsområde.

knölnate_325x300.pngFör att skydda knölnaten under byggnationen gör vi inventeringar av vattendragen före arbeten ska utföras. Om vi hittar knölnate inom våra arbetsområden flyttar vi dem till en annan plats, för att i möjligaste mån undvika skada på arten. Hanteringen av knölnate inom projektet regleras i miljödomen.

Nyhet om knölnate

 

 

Natura 2000-området Säveån

I miljödomen prövades frågan om Natura 2000-området Säveån. Domstolen ansåg att projektet inte påverkar Säveån och dess skyddade miljö. Därmed behöver Trafikverket inte söka tillstånd för att påverka ett Natura 2000-område under bygget av Västlänken.

Vill du läsa mer om hur artskydds- och Natura 2000-frågor har och kommer att behandlas så kan du ta del av den presentation som gjordes under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen. I presentationen finns också hänvisningar till ytterligare underlag.

Presentation huvudförhandling, natura 2000 och artskyddsfrågor  (pdf 4965 kB)