Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd inom Västlänken

Vi vill ta till vara på träden för att bevara grönskan i Göteborg. Som det ser ut kommer vi att kunna bevara cirka 300 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 700 träd kommer att kunna bevaras på plats.

Planera för varje enskilt träd

Göteborgs Stad och Trafikverket har sedan 2014 inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Här ingår även träd som påverkas av trafikomläggningar eller av våra arbeten intill servicetunnlarna vid Linnéplatsen, Korsvägen, Liseberget och Skår. Inventeringarna ligger till grund för de beslut som tas om träden för att inga värden ska gå förlorade i onödan. Vi kan därför planera för varje enskilt träd, hur de på bästa sätt ska tas om hand för att klara sig och vilka träd som har rätt förutsättningar att klara av en flytt.

Bevara cirka 1000 träd på plats eller genom flytt

Som det ser ut kommer vi att kunna bevara cirka 300 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 700 träd kommer att kunna bevaras på plats. De 500 träd som vi bedömer inte klara av en flytt eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden, ersätter vi med nya träd. I och med planerade stadsutvecklingsprojekt, till exempel Region City, kommer stora områden längs med Västlänkens sträckning att se annorlunda ut i framtiden. Därför kommer det inte att vara möjligt att ersätta alla träd på samma plats utan på annan plats i staden. Tillsammans med Göteborgs Stad arbetar Trafikverket med att hitta lämpliga platser för nyetablering och att återställa parker och andra grönytor som påverkas.

Vår prioriteringsordning

Vi vill ta till vara på träden för att bevara grönskan i Göteborg. Därför är det vår utgångspunkt att bevara så många träd som möjligt i staden. I första hand på plats, i andra hand genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd.