Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd Centralen. Foto: Kasper Duzik

Träd deletapp Centralen

Vi vill ta till vara på träden för att bevara grönskan i Göteborg. Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara drygt 30 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 35 träd kommer att kunna bevaras på plats.

För att kunna se vilka träd som har rätt förutsättningar för att flyttas har arborister och experter inom både Trafikverket och Göteborgs Stad inventerat alla träd som påverkas av Västlänken. De har fått en överblick av varje enskilt träds hälsa, ålder och art. Bedömningen är gjord utifrån hur träden mår och om det är tekniskt möjligt att flytta dem, samt hur möjligheterna ser ut för att de ska att överleva en flytt. Vi flyttar bara friska träd.

Vi flyttar totalt cirka 30 träd i deletapp Centralen. För att underlätta byggstarten under 2018 flyttar vi dessa träd mellan vecka 46 och 47. Dessa träd påverkas av schakter och trafikomläggningar.

Träden tas tillvara för att bevara grönskan i staden. De flesta kommer att pryda en ny plats direkt och några vårdas på plantskola för att flyttas tillbaka när bygget är klart.

7 hagtorn, 14 kärrekar och 3 skogsekar till Angeredsparken. Träden flyttas till Angeredsparken, där det finns stora gräsmattor, för att skapa mer parkkänsla. Tidigare har träd flyttats dit och fått mycket god tillväxt samt bra utveckling.

1 skogsek till Prästgårdsgatan. Eken flyttas till Prästgårdsgatan i stadsdelen Örgryte-Härlanda för att ersätta ett annat träd.

3 fågelbär till plantskola. Flyttas tillfälligt till plantskola för återplantering.

1 kärrek till Gamlestads torg. Kärreken kommer att planteras i en nygjord yta i det nya resecentret, som ska vara klart 2018, vid Gamlestads torg.

Med reservation för förändring.

För att minimera påverkan på biltrafiken, gående och cyklister kommer vi inte att arbeta under rusningstrafik, utan mellan 9-15 eller vid behov 19-05. Under arbetet kommer framkomligheten på Bergslagsgatan för gående och biltrafiken att påverkas. På delar av Bergslagsgatan kommer ett, av två, körfält vara öppet österut. Vi blockerar inga in- eller utfarter från Nils Ericsson terminalen under arbetet. Arbetsområdena förflyttar sig i etapper. Gående och cyklister kommer kunna passera förbi arbetsområdena, med begränsad framkomlighet.

  • Antal träd som berörs: 145
  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras på plats: 38
  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras genom flytt: 27
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats och där fortsatt utredning krävs: 0
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats och som kommer att ersättas med nya träd: 80

Med reservation för förändring.

Läs mer: Uppdaterat åtgärdsprogram för bevarande av träd i parker och alléer under byggandet av Västlänken, (OBS stor pdf-fil, 29,4 MB)