Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd längs med Kvarnberget. Foto: Amer Kapetanovic

Träd deletapp Kvarnberget

Vi vill ta till vara på träden för att bevara grönskan i Göteborg. Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara drygt 90 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 50 träd kommer att kunna bevaras på plats.

För att kunna se vilka träd som har rätt förutsättningar för att flyttas har arborister och experter inom både Trafikverket och Göteborgs Stad inventerat alla träd som påverkas av Västlänken. De har fått en överblick av varje enskilt träds hälsa, ålder och art. Bedömningen är gjord utifrån hur träden mår och om det är tekniskt möjligt att flytta dem, samt hur möjligheterna ser ut för att de ska att överleva en flytt. Vi flyttar bara friska träd.

Vi flyttar drygt 90 träd i deletapp Kvarnberget. För att underlätta byggstarten under 2018 flyttar vi dessa träd mellan vecka 46 och 49. Träden påverkas av schakter och trafikomläggningar.

Träden tas tillvara för att bevara grönskan i staden. De flesta kommer att pryda en ny plats direkt och några vårdas på plantskola för att flyttas tillbaka när bygget är klart.

19 jättevitoxlar till Jubileumsparken. Oxlarna som flyttas till Jubileumsparken planteras på upphöjda växtbäddar.

45 skogsekar, 10 glaslindar, 4 prydnadsaplar, 9 jätteviteoxlar till plantskola. Vårdas på plantskola tills återplantering.

1 prydnadsapel och 6 skogsekar flyttas inom området och ersätter andra träd.Prydnadsapeln flyttas inom området och skogsekarna ersätter andra träd.

 

Med reservation för förändring.

Under arbetet kommer vi under cirka en vecka stänga av delar av Sankt Eriksgatan. Biltrafikanter hänvisas under tiden via Torggatan och Klädpressaregatan för att nå Östra Hamngatan. För att vi ska kunna utföra arbetet kommer omkring 20 parkeringsplatser mellan Casino Cosmopol och Kajskjul 8, samt cirka tre-fyra parkeringar utanför Casino Cosmopol att stängas av etappvis. Arbetsområdena förflyttar sig i etapper. Gående och cyklister kommer kunna passera våra arbetsområden.

  • Antal träd som berörs: 190
  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras på plats: 56
  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras genom flytt: 94
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats och där fortsatt utredning krävs: 2
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats och som kommer att ersättas med nya träd: 38

Med reservation för förändring.

Läs mer: Uppdaterat åtgärdsprogram för bevarande av träd i parker och alléer under byggandet av Västlänken, (OBS stor pdf-fil, 29,4 MB)