Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Träd på Korsvägen. Foto: Kasper Dudzik

Träd deletapp Korsvägen

Vi vill ta till vara på träden för att bevara grönskan i Göteborg. Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 90 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 350 träd kommer att kunna bevaras på plats.

Hösten 2017 flyttas cirka 70 träd

För att kunna se vilka träd som har rätt förutsättningar för att flyttas har arborister och experter inom både Trafikverket och Göteborgs Stad inventerat alla träd som påverkas av Västlänken. De har fått en överblick av varje enskilt träds hälsa, ålder och art. Bedömningen är gjord utifrån hur träden mår och om det är tekniskt möjligt att flytta dem, samt hur möjligheterna ser ut för att de ska att överleva en flytt. Vi flyttar bara friska träd.

Vi flyttar totalt cirka 90 träd i deletapp Korsvägen. För att underlätta byggstarten i vår flyttar vi cirka 70 av dessa flyttar vi i år under vecka 47 och 48. Dessa träd påverkas av byggets första skeden; utfart från arbetstunneln Liseberget söder om Världskulturmuseet, etablering vid Landeriet, ny bussficka vid Universeum, schakt etapp ett utanför Universeum och ny utfart transportväg Universeum/Liseberg.

Vi flyttar cirka 5 stycken träd hösten 2018 och cirka 15 träd våren 2019. Vart dessa flyttas är inte beslutat ännu.  

Träden tas tillvara för att bevara grönskan i staden. De flesta kommer att pryda en ny plats direkt och några vårdas på plantskola för att flyttas tillbaka när bygget är klart.

2017

16 tallar till Jubileumsparken Tallarna kommer att planteras i upphöjda växtbäddar i Jubileumsparken i Frihamnen. De blir en del i arbetet, som startade under vecka 46, med testplantering av växter som kan passa i den hårdgjorda miljön där parken växer fram.

13 körsbärsträd till S:t Sigfridsplan De placeras mellan taxistationen och spårvagnshållplatsen i en miljö som liknar den de kommer ifrån och som är gynnsam för trädens utveckling. En miljö som ger bäst förutsättning för den fridlysta getlaven som tre av dessa träd bär på. När de återplanteras är det viktigt att getlaven kommer i samma väderstreck som innan.

21 fruktträd till Karlsrofältet i Änggården Fruktträden tas tillvara och får en ny plats i staden norr om Botaniska trädgården. På delar av en gräsyta som tidigare varit fotbollsplan blir det en ny fruktlund.

8 lindar till Plantskola Vårdas på plantskola tills återplantering.

10 oxlar och 2 körsbärsträd vid arbetstunnel Liseberget till Plantskola Vårdas på plantskola tills återplantering.

1 kinesisk sekvoja till Liseberg Trädet kommer att placeras inne på Lisebergs område.

Med reservation för förändring.

När vi flyttar träd längs Södra vägen kommer vi att arbeta mellan klockan 19-05 för att minska påverkan på trafiken, i övrig sker arbetet dagtid mellan 9-15. Vi påverkar den norrgående biltrafiken närmast Världskulturmuseet och Universeum, samt gång- och cykelbanor. Vårt arbetsområde flyttar sig i etapper.

  • Antal träd som berörs: 698
  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras på plats: 354
  • Antal träd som har goda förutsättningar för att bevaras genom flytt: 89
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats och där fortsatt utredning krävs: 0
  • Antal träd som har sämre förutsättningar för att bevaras på plats och som kommer att ersättas med nya träd: 255 varav ca 15-20 utreds om de kan skyddas på plats vid annan utformning av byggnation. 

Med reservation för förändring.

Läs mer: Uppdaterat åtgärdsprogram för bevarande av träd i parker och alléer under byggandet av Västlänken, (OBS stor pdf-fil, 29,4 MB)