Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Hantering av överskottsmassor i Västlänken

Bygget av Västlänken ger upphov till ett överskott av stora mängder jord- och bergmassor. Dessa behöver hanteras vid anläggningen av Västlänken.

Stora mängder jord- och bergmassor kommer att behöva hanteras vid anläggningen av Västlänken. Att schakta, spränga bort berg och transportera bort jord- och bergmassor är resurskrävande och har en påverkan på omgivningen. För att minska kostnader och omgivningsstörningar har anläggningen optimerats och olika lösningar har tagits till för att minska masshanteringen. Exempelvis har olika lösningar vidtagits för att minska tunnelns sektion vilket bidrar till mindre massor. Förändringar och valda lösningar går bland annat att läsa om i järnvägsplanen.

Inom projektet Västlänken kommer främst bergsmassor och jordmassor (lermassor) att hanteras. Trafikverket har sålt alla bergsmassor och upphandlat mottagningsanläggningar för alla jordmassor. Bergsmassor är en resurs med kommersiell efterfrågan och köpare till dessa har utsetts enligt särskild lagstiftning som rör försäljning av statlig egendom. Genom att bergsmassorna säljs till verksamhetsutövare som producerar olika typer av krossade bergsmaterial säkerställer projektet att de kan användas till nya ändamål, exempelvis i andra byggprojekt.

Hur jordmassor hanteras beror på föroreningsklassning, när massorna uppkommer, var i sträckningen massorna schaktas, massornas tekniska egenskaper, mm. Utöver att läggas på deponi kan massor från projektet komma att användas för att täcka deponier, täcka över bergtäkter, för att stabilisera mark och återfylla schakter.

Alla schaktade massor som körs bort från projektet kommer att levereras till avfallsmottagare som har de tillstånd som krävs där massorna tas om hand på ett korrekt sätt beroende på klassning. Inom projektet finns det möjlighet att återanvända massor, vilket vi kommer att försöka göra i största möjliga mån, efter dialog med miljöförvaltningen.