Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det här ska vi bygga i Centralen

Mellan E6 och Lilla Bommen bygger vi cirka 1,8 kilometer av Västlänken. Förutom tågtunneln bygger vi även en ny underjordisk station norr om Göteborgs centralstation. Vårt arbete innebär till exempel stora betonggjutningar i öppna schakt.

Från bron öster om E6 sträcker sig Västlänken genom Gullberget och slutar vid Lilla Bommen. Västlänkens nya station Centralen byggs norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen. Förutom den del av Västlänken som skär genom Gullberget består marken längs denna sträcka av jord och lera. Här kommer vi behöva bygga Västlänken i ett öppet schakt, vilket innebär att vi gräver oss ned i marken uppifrån. Vi bygger sedan tunneldelen i betong, som sen kommer att täckas över. Vill du veta mer om hur vi bygger Västlänken kan du läsa mer på sidan ”Så bygger vi Västlänken”.
Så bygger vi Västlänken 

Tunneldelen med station Centralen kommer att byggas i etapper för att minska påverkan på trafiken i området.

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex till sju år längs hela sträckan, men störningarna lokalt är kortare. Arbetet vid schakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. Det bullrar när vi slår spont och pålar vilket vi kommer göra under tre till sex månader per delsträcka. Läs mer på sidan ”Västlänkens miljöarbete” om hur vi följer upp vår miljöpåverkan.
Västlänkens miljöarbete

Vad är det som ska byggas?

E6 – Station Centralen

Mellan en bro över E6 och Gullberget kommer vi att bygga Västlänken i ett betongtråg, och en kort betongtunnel, som sedan övergår i en bergtunnel genom Gullberget under Skansen Lejonet. Genom Gullberget ska vi borra och spränga fram en tunnel från den östra sidan av berget. Kring tunnelmynningen på den östra sidan av Gullberget byggs en kort betongtunnel och ovanpå den en gång- och cykelväg.

Skansen Lejonet är ett riksintresse för kulturmiljö vilket gör att vi ställer höga krav för att undvika påverkan på byggnaden. Vi kommer att anpassa sprängningsarbetet för att minska skadliga vibrationer. Bygget av bergtunneln genom Gullberget tar cirka ett år.

Tidsåtgången för att bygga tunneln väster om Gullberget samt tråget öster om berget beräknar vi till tre till fyra år. Efter passagen genom Gullberget ska vi bygga Västlänken i betongtunnel mot station Centralen. Två serviceschakt anläggs mellan Gullberget och station Centralen.

Station Centralen

Den nya stationen Centralen kommer vi att bygga norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen. Station Centralen blir en fyrspårsstation med två perronger och tre uppgångar. Uppgångarna anläggs vid Gullbergsvass, där nuvarande Nils Ericson-terminalen är placerad samt där dagens Göta Älvbro ligger. Uppgångarna är lokaliserade utifrån befintliga och planerade knutpunkter för bland annat kollektivtrafiken.

Sporthallen Volviahallen som ligger på Bergslagsgatan kommer att behövas ta ned för att vi ska kunna bygga Västlänken. Vi kommer även tillfälligt att behöva demontera norra delen av Nils Ericson-terminalen. Efter bygget återuppbyggs terminalen ovan mark.

Arbetet med schakt och betong för station Centralen beräknas pågå under cirka sex till sju år.

Tidplan

Byggnationen i deletapp Centralen startade 2018. Uppdraget är att leverera hela tunneln och de tre stationerna Haga, Korsvägen och Centralen 2026. Tidigare planerades det för att eventuellt kunna öppna delar av station Centralen för att förstärka den nuvarande säckstationen, men då detaljplanen för Olskroken dröjde försköts produktionstiden i deletapp Centralen något och den aktuella tidplanen är att station Centralen öppnar i sin helhet 2026 när Västlänken invigs.

Under de sista åren, innan järnvägstrafiken släpps på i Västlänken 2026, gör vi främst arbeten under mark. Då färdigställer vi stationsrummet och stationsuppgångarna samt utför installationsarbeten i tunneln.