Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten på Centralen

Inför bygget av Västlänkens station Centralen förbereder vi mark och träd för att underlätta trädflytt. Vi tar bort kantsten närmast träden, beskär och binder upp grenar. De förberedande arbetena startar den 11 oktober och pågår i cirka två veckor.

Vi förbereder för att senare i höst kunna flytta cirka 40 träd runt Centralen som påverkas av bygget. Att förbereda och flytta träd ingår i våra förberedande arbeten och nödvändiga tillstånd har vi fått av Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Borttag av kantsten

För att trädflyttningsmaskinen enkelt ska komma åt att lyfta träden tar vi bort kantsten, eventuell ytbeläggning och skär en skåra i asfalten. Under arbetet kommer framkomligheten på Bergslagsgatan för gående och biltrafiken att påverkas. På delar av Bergslagsgatan kommer ett, av två, körfält vara öppet österut. Vi blockar inga in- och utfarter från Nils Ericsson terminalen under arbetet. Gående och cyklister kommer kunna passera förbi arbetsområdena, med begränsad framkomlighet. Följ skyltning på plats. Arbetet sker etappvis.

Träden förbereds för ny adress i staden

Arborister och experter inom både Trafikverket och Göteborgs Stad har inventerat alla träd för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Vi har därför kunnat planera för varje enskilt träd, hur de på bästa sätt ska tas om hand för att klara sig och vilka träd som har rätt förutsättningar att klara av en flytt. Till förberedande arbeten, flytt och eftervård av träden har vi upphandlat en entreprenör som gör detta dagligdags

För att förbereda träden för flytt kommer arborister att beskära och binda upp grenar i träden. Det är ett normalt förfarande och syftar till att skydda träden vid transport. Arboristerna arbetar dagtid klockan 7-16.

De flesta av dessa träd flyttar till en ny permanent plats i staden för att pryda andra områden, till exempel i Angered. Träden är relativt små och det är vanligt att flytta träd av denna storlek både inom staden och från plantskolor. Vi planerar att flytta träden senare i höst och återkommer närmare med mer information.