Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten på Kruthusgatan och Södra Sjöfarten

Inför bygget av deletapp Centralen behöver vi utföra förberedande arbeten på Kruthusgatan och Södra Sjöfarten.

Vi kommer att påbörja arbeten i rondellen på Kruthusgatan under slutet av vecka 16. Arbetet som utförs är ledningsomläggningar och sker i etapper för att minimera påverkan på trafiken i området. Vi inleder arbetet i rondellen närmast tidigare kombiterminal och flyttar sedan över till andra sidan. Arbetet beräknas att pågå mellan klockan 07:00-16:00 i cirka en månad.

Under arbetsperioden kommer det att vara begränsad framkomlighet för bilar, gående och cyklister, men Kruthusgatan är öppen för genomfartstrafik. Därefter kommer arbetsområdet att flyttas österut på Kruthusgatan, vilket påverkar framkomligheten till och från postterminalens lastkaj. Vi anlägger en tillfällig in- och utfart från lastkajen under arbetsperioden.

Ledningsomläggningar på Södra Sjöfarten

Från och med vecka 17 och i cirka en månad kommer vi att utföra ledningsomläggningar på delar av Södra Sjöfarten. Arbetet utförs i två etapper för att minimera påverkan på trafiken i området. Under arbetsperioden är det begränsad framkomligheten på Södra Sjöfarten. Ett körfält tar vi i anspråk för att kunna lägga om ledningarna. Arbetet sker på veckodagar mellan klockan 07:00-16:00.