Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Installation av grundvattenrör och infilitrationsbrunnar

Vi på Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda inför bygget av Västlänken. Som en del i det arbetet undersöker vi marken längs sträckan.

Under vecka 21 och 22 kommer vi att installera grundvattenrör och infiltrationsbrunnar på Bergslagsgatan, Gullbergsvassgatan och vid Skansen Lejonet. Detta görs som en del i Västlänkens kontrollprogram för grundvatten.

Arbetet kommer att utföras med en borrbandvagn och sker mellan klockan 07:00-18:00. Under arbetsperioden kommer framkomligheten för bilister, gående och cyklister att påverkas. På delar av Gullbergsvassgatan kommer ett körfält att tas i anspråk, och på Bergslagsgatan kommer gående och cyklister att ledas förbi arbetsområdena.