Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Installation av grundvattenrör

Vi på Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereder inför bygget av Västlänken. Som en del i arbetet undersöker vi marken längs sträckan.

Den 11 juni kommer vi att installera ett grundvattenrör på Nils Ericsonsgatan i höjd med Pressbyrån i Nordstan. Under arbetet kommer framkomligheten på gång- och cykelvägen att begränsas, men gående och cyklister kommer kunna passera förbi arbetsområdet.

Arbetet kommer att utföras med en borrbandvagn och sker mellan klockan 09:00-15:00. Arbetet kommer inte påverka framkomlighet för bil- eller kollektivtrafiken.