Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Jobben som ska utföras på Gullbergsvassgatan håller på i några månader.

Jobben som ska utföras på Gullbergsvassgatan håller på i några månader.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten på Gullbergsvassgatan startar vecka 32

På Gullbergsvassgatan kommer arbeten att inledas under vecka 32. Det handlar om beläggningsarbeten, brunnsbyten samt ombyggnad av gång- och cykelvägen.

I detta skede ska gång- och cykelvägen byggas om, brunnar ska bytas och beläggningsarbeten utföras. Arbetsområdet kommer att avskiljas mot med betongbarriär och byggstaket.

Inom arbetsområdet kommer Arbetsmaskinermaskiner att avskiljas från trafiken. Allt arbete sker inom inhägnat område och bedöms inte störa allmänheten.

Gullbergsvassgatan är inte allmän gata idag utan en återvändsgata som nyttjas mest av bussar som ska in till bussuppställning och lastbilar som ska in till containeruppställning. Gångbanan används inte av så många. Skyltning på plats kommer att göra att eventuella gående samt övrig trafik kan ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt.

Jobben utförs under dagtid och beräknas ta omkring två och en halv månad, med start under vecka 32.