Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsomläggningar start vecka 32

Med start under vecka 32 kommer vi påbörja arbete med ledningsomläggningar på Östra Hamngatan och Nils Ericsonsgatan. Arbetet beräknas att pågå i cirka två veckor. Framkomligheten kommer att påverkas när vi arbetar i området. Störande ljud kan förekomma.

Östra Hamngatan

Vi kommer företrädesvis att arbeta dagtid på Östra Hamngatan, men även nattarbeten kan förekomma. När vi lägger om ledningarna kommer framkomligheten för gående, cyklister och biltrafiken samt kollektivtrafiken att påverkas. Vändslingan på Östra Hamngatan kommer inte att vara tillgänglig under arbetet. Gående och cyklister leds förbi arbetsområdet.

Nils Ericsonsgatan

Ledningsomläggningar på Nils Ericsonsgatan beräknas att inledas under vecka 32 och pågår i en vecka. Arbetet kommer att ske på dag- och nattetid för att minimera påverkan på framkomligheten. Vi behöver ta två söder-gående körfält på Nils Ericsonsgatan i anspråk under arbetet, vilket påverkar framkomligheten för gående, cyklister, biltrafikanter samt kollektivtrafiken. Nils Ericsonsgatan är dock öppen för genomfartstrafik. Tillgängligheten till och från Nordstans lastgata samt parkeringshus påverkas inte.