Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nedtagning av träd i Bergslagsparken

Under vecka 40 planeras arbete med att ta ner träd i Bergslagsparken. Arbetet beräknas ta cirka en dag.

Arborister på plats kommer att ta ner träden. Trädens grenar kommer att flisas och stammarna kommer att fraktas till olika skogspartier för att på ett naturligt sätt kunna brytas ner av naturen. På så sätt bevaras den biologiska mångfalden. Vilka skogspartier träden fraktas till bestäms av Park och Naturförvaltningen vid Göteborgs stad.

Göteborgs Stad och Trafikverket har sedan 2014 inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Inventeringarna ligger till grund för de beslut som tas om träden för att inga värden ska gå förlorade i onödan. Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 300 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 700 träd kommer att kunna bevaras på plats. De 500 träd som vi bedömer inte klara av en flytt eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden, ersätter vi med nya träd.

Mer information om trädflytt inom projektet hittar du här.