Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny väg mot Centralenområdet

Den 3 september öppnar en ny cirkulationsplats söder om Falutorget, vilket innebär att det blir en ny väg för att ta sig mot Centralenområdet från E45 öster.

Cirkulationsplatsen ersätter befintlig korsning och har byggts för att underlätta inför kommande trafikskeden samt för att ansluta Falutorget till Gulbergsvassgatan (som byggs av Västlänken). Cirkulationsplatsen ökar framkomligheten samt säkerheten i ett område där flera stora byggprojekt pågår.

I samband med öppningen av cirkulationen kommer Partihandelsgatan mellan Bergslagsgatan och Falutorget att enkelriktas i riktning från centrum. Kopplingen från E45an mot Centralenområdet ersätts av den nya delen av Gullbergsvassgatan, söder om logistikterminalen, som öppnar senare i höst. Fram till dess Gullbergsvassgatan är klar i november hänvisas trafik till Kruthusgatan.

I samband med att cirkulationen öppnar så öppnar projekt Västlänken en enkelriktad länk mellan denna och Kruthusgatan. När Gullbergsvassgatan är klar så dubbelriktas även länken. På östra delen av Kruthusgatan kommer trafiken i västergående riktning under september och oktober ledas över det föregående området och direkt upp mot den stora cirkulationen utanför NET. Trafik i östergående riktning mot Kruthusgatan har kvar sin befintliga koppling via Bergslagsgatan.

Enkelriktningen kommer att gälla under hela byggtiden.