Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten utanför Centralenhuset och First Hotel G vecka 42

Under vecka 42 kommer förberedande arbeten inför Västlänken att ske utanför Centralenhuset och First Hotel G. Arbetet som ska utföras är en pilotsondering som görs för att undersöka marken inför kommande arbeten inom projekt Västlänken.

Arbetet kommer att ske på nuvarande yta för taxibilar samt på leveransytan vid First Hotel G (se inringat område i bilden nedan). En borrigg kommer att sättas upp vid två tillfällen. Avspärrning i form av stängsel eller annan inhägnad kommer att sättas upp runt om arbetsområdet som skydd för förbipasserande.

Arbetet kommer främst att bedrivas under dagtid mellan klockan 07.00-16.00. Under denna tid kan visst buller förekomma. Åtgärder och lösningar för att minimera buller är dock vidtagna.

Om det uppstår moment i arbetena som måste färdigställas samma dag kan övertid för arbetena bli aktuellt. Övertiden gäller dock som längst fram till klockan 19.00.

Trafik som påverkas är taxibilar och leveranstransporter, i övrigt påverkas ingen trafik i området av arbetena.

Inringat område visar var arbetena kommer att ske