Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

grävskopa
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Schaktarbete för spillvattenledning vid Volviahallen

Med start vecka 45 påbörjar ett arbete för friläggning av befintlig spillvattenledning. Arbetet beräknas att pågå fram till vecka 50.

Arbetet innebär spontning av ett område på 2x23. När spontningen är gjord schaktas gropen ur och ansluts till befintlig spillvattenledning. Arbetets kommer att utföras med spont- och grävmaskin. Därtill används lastbil för transporter till och från det aktuella arbetsområdet.

Påverkan i området

Arbetet sker inom ett inhägnat område som avskiljs med hjälp av byggstaket. Samtliga arbetsmaskiner kommer att avskiljas från trafiken. Arbetet beräknas därmed inte påverka den befintliga trafiken i området.

Spontningsarbetet kommer att generera buller och vibrationer.

Här kan du se en karta över det aktuella arbetsområdet