Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Provsprängning Gullberget

Genom att provspränga små salvor kan vibrationsmätningar göras. Detta gör att Skansen Lejonet ovanpå Gullberget inte utsätts för mer vibrationer än byggnaden klarar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Seismisk undersökning av Gullberget

Under vecka 48 kommer vi att påbörja en seismisk undersökning av Gullberget, vid Skansen Lejonet.

Mätningen utförs med åtta mätpunkter som utrustas med vibrationsmätare och mäter markvibrationerna i berget. Vibrationerna uppstår när mindre sprängningar görs i berget i nivå med där den framtida tunneln kommer att gå. Vibrationsmätare monteras några dagar innan provsprängningen ska genomföras. Arbetet utförs för att undersöka berget och den faktiska hållfastheten. Ljuddämpande sprängmattor kommer att användas. Undersökningen har planerats i samråd med Götiska Förbundet.

Varför är vi så noga?

I stort sett är hela centrala Göteborg av riksintresse för kulturmiljövård och Göteborgs innerstad är delvis en stor fornlämning. Det har gått mer än 200 år sedan Göteborg upphörde vara en befästning men skansarna är bland Sveriges bäst bevarade. Skansen Lejonet reser sig 57 meter över havet och är 29 meter hög. Den är sedan 30-talet ett statligt byggnadsminne och här skjuter försvarsmakten salut med kanon vid högtidliga tillfällen. I detta sammanhang bör kanske påtalas, att kanonernas slutstycken inte finns på plats till vardags och att ammunition inte förvaras i närheten.

I bygget av Västlänken arbetar vi noga med att bevara Göteborg även när vi bygger för framtiden.